Geen rondweg om de campus

Het dagelijks provinciebestuur wil geen nieuwe route om de campus. Een verrassende wending in een langdurige kwestie.
Photo: Roelof Kleis

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen de filenood op de Mansholtlaan oplossen door de bestaande wegen beter in te richten. Dat is gisteren door GS naar buiten gebracht. Daarmee is het alternatief, een nieuwe weg om de campus, van de baan. Daarmee krijgen de gemeente Wageningen en de bewoners van Noord-West hun zin.

Rondweg

De keuze van de provincie is verrassend. Het was juist de provincie die van meet af aan op een rondweg om de campus koerste. De meerderheid van de Wageningse raad was mordicus tegen. Toen beiden er niet uit kwamen, nam de provincie de regie over. Met als uiteindelijk resultaat dat toch voor het opknappen van de bestaande wegen wordt gekozen.

Volgens GS heeft het opknappen van de bestaande route het meeste draagvlak. Op diverse punten scoort de campusroute beter, blijkt uit de milieu-effectstudie die is gedaan. Maar de verschillen zijn niet groot. Daar komt bij dat uit aanvullend onderzoek naar voren komt dat de campusroute juridisch lastig gaat worden. De nieuwe route botst met de bescherming van de natuur langs de randen van de campus.

Fietsers

Het opknappen van de bestaande route gaat gepaard met een nieuwe onderdoorgang van het verkeer op de Nijenoord Allee bij de kruising met de Churchillweg. Fietsers van en naar de campus steken gelijkvloers over, het doorgaande autoverkeer gaat daar onderdoor. Het is een essentieel, nieuw en duur, onderdeel van dit plan.

Voor WUR heeft de keuze voor de bestaande route flinke gevolgen. De campusroute zou over de westelijke rand van de campus lopen, pal langs het derde onderwijsgebouw. Een deel van de stallen zouden onbruikbaar worden of moeten worden gesloopt. Dat is positief. In de nu voorgesteld plannen is bovendien voorzien in een ontsluiting van de campus aan de westkant.

Duur

De keuze voor de bestaande route is wel een dure. De totale kosten van het hele plan bedragen 32-38 miljoen euro, exclusief btw. Dat is bijna een verdubbeling van de 20 miljoen die voor het project zijn uitgetrokken. Dat komt met name door de nieuwe onderdoorgang met de Churchillweg die 12,5 miljoen kost. De gemeente Wageningen heeft 6 miljoen klaar staan. De rest van de overschrijding zal door de provincie moeten worden opgehoest.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.