Studie naar ecologie zonneparken

Het onderzoek van WUR naar de effecten van zonneparken op de bodem en de ecologie heeft een stevige subsidie binnengesleept.
Foto: Shutterstock

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt 3,6 miljoen euro beschikbaar voor het project SolarEcoPlus. Binnen dit project werken onder meer WUR, TNO en ontwikkelaar van zonneparken LC Energy samen. Een van de beoogde testparken is het zonnepark aan de Dijkgraaf op de grond van WUR. LC Energy wil hier een park van 10 hectare realiseren en dat combineren met wetenschappelijk onderzoek.

Richtlijnen

Zonneparken zijn niet onomstreden. Tegenstanders wijzen onder meer op mogelijke negatieve effecten op bodem en vegetatie. Doordat de panelen de bodem afschermen, zou de grond verdrogen en de vegetatie verdorren. ‘Maar dat is niet op onderzoek gebaseerd’, zegt WUR-projectleider Friso van der Zee. ‘Door die subsidie krijgen we nu de gelegeheid om dat te onderzoeken. Op basis van de resultaten verwachten we ontwerp- en beheerrichtlijnen op te stellen om de ecologische kwaliteiten van zonneparken te versterken.’

 Vaak worden kruidenrijke zaadmengsels gebruikt van soorten of variëteiten die niet inheems zijn 

Friso van der Zee, ecoloog en projectleider SolarEcoPlus

Daartoe worden diverse opstellingen van zonnepanelen onderzocht. Naast conventionele opstellingen wordt gewerkt met zogeheten bifaciale zonnepanelen. Dat zijn panelen die rechtop staan en aan beide kanten zonlicht vangen. De verwachting is dat die panelen ecologisch beter scoren, omdat ze verder van elkaar staan. Dat levert volgens Van der Zee ruimte op om ‘leuke dingen te doen’.

In het gedrang

Zo is het de bedoeling om met speciaal zaad de inheemse vegetatie te versterken. Van der Zee: ‘Vaak worden kruidenrijke zaadmengsels, bijvoorbeeld uit Oost-Europa, gebruikt, van soorten of variëteiten die niet inheems zijn. Door dat gebruik raken regionale soorten en variëteiten in het gedrang. Met alle gevolgen van dien. Insecten foerageren vaak maar op bepaalde planten. Vreemd zaad leidt dan tot een mismatch.’

Door samen te werken met het Levend Archief wil SolarEcoPlus de lokale vegetatie behouden. Het Levend Archief is een initiatief van hoogleraar Joop Schaminėe dat zich richt op het behoud van de genetische diversiteit van wilde planten. ‘De ruimte tussen de panelen zou op termijn zelfs gebruikt kunnen worden als kweekkamer voor regionale vegetatie’, zegt Van der Zee. ‘Zodat het zaad geoogst kan worden.’

SolarEcoPlus omvat zes zonneparken op zand-, klei- en veengrond. Nergena is er eentje van. Als het plan tenminste doorgaat. De gemeenteraad van Ede moet een definitieve vergunning nog afgeven. En of dat gaat gebeuren valt te bezien. Een eerdere fase van het plan kreeg maar een nipte meerderheid. Destijds was een raadslid afwezig. De raad van Ede beslist binnenkort over zonnepark Nergena.

Cameravallen

Het ecologisch onderzoek richt zich op een breed spectrum aan biodiversiteit. WUR heeft daar volgens Van der Zee een monitoringsprotocol voor ontwikkeld. ‘Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook het monitoren van zoogdieren door middel van cameravallen. Daarnaast wordt ook de verandering van de bodemkwaliteit in kaart gebracht. We kijken naar de effecten op de chemische samenstelling en de vruchtbaarheid van de bodem.’

Het project duurt vier jaar. Het WUR-onderzoek krijgt 1,2 miljoen euro. 

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.