loofbos in Nederland

Stikstofstudie is slechts ‘plausibel’

Wetenschap
Effectbepaling van stikstof op plantensoorten is volgens minister nog niet betrouwbaar genoeg.

Grenswaarden stikstof ter discussie

Wetenschap
Sommige natuur lijdt al vóórdat de kritische grens voor stikstofneerslag is bereikt.

Vergeet de watervervuiling door stikstof niet

Wetenschap
Nederland moet zich niet blindstaren op ammoniak in natuurgebieden, vindt deze promovendus.

Minder ammoniak op biologische melkveebedrijven

Wetenschap
Omschakelen naar biologisch vermindert stikstof-problematiek, stelt Wageningen Livestock Research.

Wim de Vries: stikstofwet is ambitieus

Wetenschap
Nederland haalt doelen niet met alleen technische maatregelen en maatwerk.

Model schetst toekomst natuur

Wetenschap
Een nieuw model van WUR rekent uit wat klimaat en stikstof doen…

Verminder het stikstofprobleem in vijf stappen

Wetenschap
Vijf stappen om de stikstoflast rond natuurgebieden te verminderen.
No image available

Stikstofbeleid kabinet levert 30 procent minder ammoniak op

Wetenschap
De stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen de ammoniakuitstoot met 25 à 30…

Kaart luchtvervuiling zegt niets over uitstoot stikstof boeren

Factcheck uitstoot.

Stikstofprobleem typisch Hollands?

Opinie
Hoe kijken internationale studenten, promovendi en onderzoekers tegen het stikstofprobleem aan?