Kringloopboer moet hogere marge uit subsidiepotjes halen

Hoe krijgen kringloopboeren straks een eerlijke prijs voor hun voedsel, terwijl ze rekening houden met klimaat, biodiversiteit en duurzaam bodembeheer?
Foto: Albert Sikkema

Dat wordt een optelsom van subsidiepotjes, bleek tijdens een discussie over kringlooplandbouw in Amsterdam.

Vijf vrouwen, waaronder de Wageningse hoogleraren Imke de Boer en Louise Vet, debatteerden op 11 februari in Pakhuis de Zwijger over ‘kringlooplandbouw, hoe verder?’ Minister Carola Schouten schetste de contouren van haar kringloopvisie, Imke de Boer legde de plaats van het dier in de kringlooplandbouw uit, Louise Vet agendeerde de biodiversiteit, Iris Bouwers, vicevoorzitter bij CEJA-European Council of Young Farmers, schetste de zorgen van jonge boeren en Barbara Baarsma de financiële opties vanuit de Rabobank.

Dienaren

De Rabobank financiert een groot deel van de landbouw, dus waar steekt de bank straks zijn geld in, was de vraag. Krijgt de boer een lening voor een korte kringloopketen of toch weer voor groei en schaalvergroting? ‘Wij zijn dienaren van de economie’, temperde Baarsma de verwachtingen, maar ze gaf wel wat opties aan. ‘Je zou een boer die investeert in biodiversiteit een lagere rente kunnen geven als bank.’ Maar Rabobank kan het niet alleen, benadrukte Baarsma. ‘Kringlooplandbouw heeft ook andere financiers nodig als het niet bancair kan.’

 Wij zijn dienaren van de economie 

Barbara Baarsma, Rabobank

Louise Vet wil dat de boeren worden betaald voor ecosysteemdiensten. Ze dacht aan een lagere pachtprijs als de boeren natuur op hun weiland creëren, maar ook aan een lagere waterschapsheffing voor boeren die het grondwater niet vervuilen. Ook vindt Vet dat minister Schouten landschapselementen als houtwallen – die belangrijk zijn voor de natuur – moet financieren via het Europees landbouwbeleid. Baarsma had ook nog Rabobank-klanten in de aanbieding die willen beleggen in kringlooplandbouw. Verder pleitte ze voor een CO2-heffing om kringloopboeren te bevoordelen. Minister Schouten was ‘geen tegenstander’ van zo’n CO2-heffing.

Premie

De kringloopboer moet het rooien met een optelsom van subsidies en daarbij hoort ook de bijdrage uit het Europees landbouwbeleid. Schouten kan nu geen premie geven voor houtwallen, omdat ze andere afspraken heeft gemaakt met Brussel. Maar in de toekomst kan ze de algemene hectaretoeslag voor boeren met goedkeuring van de EU veranderen in gerichte subsidies voor herstel van biodiversiteit en klimaatvriendelijke maatregelen. De uitwerking daarvan volgt later dit jaar, als de minister haar globale kringloopvisie handen en voeten gaat geven.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.