Bacterie doodde bruinvissen

Wetenschap
De afgelopen zomer op de Wadden aangespoelde dieren hadden waarschijnlijk de vlekziekte.
Studenten lopen door de duinen naar de zee

Terug op Terschelling

Student
Verdieping
Zestig studenten sluiten online studiejaar af met veldwerk op de Wadden.