Hand schrijft iets op een bord.

(Nog) geen kwart WUR-hoogleraren is vrouw

Organisatie
Maar het aandeel groeit gestaag en is nu 21,7 procent.

Hoe speel je het spel?

Verdieping
De ongeschreven regels van de mannelijke werkcultuur.
© HOP. Bron: WOPI-cijfers VSNU. Peildatum: 31 december 2019.

Minder snelle opmars vrouwelijke hoogleraren

Organisatie
In 2043 zijn er wellicht pas evenveel mannen als vrouwen hoogleraar.

Meer hooggeleerde vrouwen

Opinie
De analyse van de m/v-verdeling in WUR's hooglerarenkorps vraagt natuurlijk om een…