Vorig jaar was de helft van de nieuw benoemde hoogleraren aan Wageningen Universiteit een vrouw.

Monitor vrouwelijke hoogleraren 2022: grootste toename in Wageningen

Organisatie
Landelijk vertraagt toename vrouwelijke hoogleraren: groeipercentage laagste in acht jaar.

Maker kunstwerkje Mien Visser bekend

Organisatie
Kunstenares Gabriëlla Willekens maakte het werk voor het voor jubileum van Huishoudwetenschappen.

De vrouwengalerij

Organisatie
Verdieping
De eregalerij in Omnia is nu nog een mannengalerij. Resource brengt evenwicht.

Kwart hoogleraren vrouw?

Organisatie
Volgens de turfmethode van Resource staat de teller nog op 21,8 procent.
houten hoogleraar-symbooltjes

M/V in de wetenschap: gendergelijkheid nog ver te zoeken

Organisatie
Ook bij WUR: hoe hoger op de loopbaanladder, hoe groter de genderkloof.
Hand schrijft iets op een bord.

(Nog) geen kwart WUR-hoogleraren is vrouw

Organisatie
Maar het aandeel groeit gestaag en is nu 21,7 procent.

Hoe speel je het spel?

Verdieping
De ongeschreven regels van de mannelijke werkcultuur.
© HOP. Bron: WOPI-cijfers VSNU. Peildatum: 31 december 2019.

Minder snelle opmars vrouwelijke hoogleraren

Organisatie
In 2043 zijn er wellicht pas evenveel mannen als vrouwen hoogleraar.

Meer hooggeleerde vrouwen

Opinie
De analyse van de m/v-verdeling in WUR's hooglerarenkorps vraagt natuurlijk om een…