Kwart hoogleraren vrouw?

Volgens de turfmethode van Resource staat de teller nog op 21,8 procent.
De eerste vrouwelijke hoogleraar in Wageningen was Mien Visser (Landbouwhuishoudkunde; tweede van rechts). Hier opent zij de huishoudbeurs in de RAI op 2 april 1965. Foto Eric Koch / Anefo / CC0

‘Kwart van de hoogleraren bij WUR is vrouw’, kopte de WUR-website medio januari. Het verbaasde Resource, want ruim een maand geleden becijferde de redactie dat aandeel nog op 21,9 procent. Van een recente vrouwenhausse is evenwel geen sprake.

Het verschil is te verklaren door het gebruik andere grondslagen en definities. Dat de teller van het aandeel vrouwelijke hoogleraren per 1 januari boven de 25 procent staat, geldt voor de (niet door Resource te checken) in fte uitgedrukte berekening uit het HR-dashboard. Die gaat uit van alle mensen in de HAY-functieschaal hoogleraar (hoogleraar 1 en hoogleraar 2). Volgens het dashboard betreft dat 156 mensen: 39 vrouwen en 117 mannen.

De Resource-berekening komt tot stand via good old turven (en meet dus in personen, niet fte) aan de hand van een andere bron, namelijk het openbare overzicht van WUR-hoogleraren. Volgens de meest recente versie daarvan (januari 2023) telt WUR 92 leerstoelhouders en 76 persoonlijk hoogleraren. Dat zijn er in totaal 168, ofwel 12 meer dan volgens het HR-dashboard – blijkbaar wordt niet iedere hoogleraar als zodanig ingeschaald. Voor de m/v-verhouding maakt die afwijking overigens weinig uit. Van de 168 hoogleraren uit het overzicht zijn er 41 vrouw (20 leerstoelhouders en 21 persoonlijk hoogleraren), ofwel 24,4 procent. Telt Resource de bijzonder en buitengewoon hoogleraren mee (52 personen, van wie 7 vrouwen), dan komt het WUR-brede aandeel vrouwelijke hoogleraren uit op 21,8 procent. Dat is een fractie lager dan bij de laatste inventarisatie, toen Resource uitkwam op 21,9 procent.

Niet somber

Bij beide rekenmethodes moet WUR er nog stevig tegenaan om de eigen doelstelling te halen van 30 procent vrouwelijke hoogleraren in 2025. Toch ziet Eva Siebelink, programmamanager Diversity & Inclusion, dat niet somber in. ‘Het afgelopen jaar stemt me hoopvol. De begeleiding van de benoemingsadviescommissies door een externe diversiteitscoach begint nu echt zijn vruchten af te werpen. Niet alleen op hoogleraarsposten, maar ook in andere sleutelposities worden beduidend vaker vrouwen aangenomen. Verder is de bewustwording rond genderdiversiteit enorm gegroeid.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.