Column Sjoukje Osinga: Barbenheimer

Column
Binnenkort zitten de collegebanken weer vol, wie weet zit er een Oppenheimer tussen.

WUR doet mee aan pilot ‘slimmer’ collegejaar

Organisatie
Op zoek naar meer ademruimte in het collegejaar voor docenten en studenten.

Pilot rond alternatief academisch jaar

Organisatie
WUR is geen partner in OCW-pilot.

Van twee kanten: Het academisch jaar moet korter

Opinie
Helpt een korter academisch jaar om de werkdruk van docenten te verminderen?
Fietsen op de campus

Jonge Akademie: academisch jaar is te lang en te vol

Organisatie
Er zijn te veel vakken en toetsen en te weinig rustmomenten.