Pilot rond alternatief academisch jaar

Organisatie
WUR is geen partner in OCW-pilot.

Van twee kanten: Het academisch jaar moet korter

Opinie
Helpt een korter academisch jaar om de werkdruk van docenten te verminderen?
Fietsen op de campus

Jonge Akademie: academisch jaar is te lang en te vol

Organisatie
Er zijn te veel vakken en toetsen en te weinig rustmomenten.