Groen licht uit Den Haag voor bachelor Data Science

De nieuwe opleiding moet in september 2025 van start gaan.
Foto Shutterstock

In 2023 werd bekend dat er plannen zijn voor een nieuwe bacheloropleiding gericht op datawetenschappen binnen het WUR-domein. Afgelopen maart ging WUR’s medezeggenschap akkoord en inmiddels is er ook groen licht uit Den Haag: de zogeheten ‘macrodoelmatigheidstoets’ is gehaald.

In het najaar volgt de laatste hoepel: dan toetst de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het curriculum van de nieuwe opleiding. De macrodoelmatigheidstoets draait om twee vragen: heeft de arbeidsmarkt behoefte aan afgestudeerden van deze nieuwe studie en is het noodzakelijk om deze nieuwe opleiding te starten? Kortom: is er ruimte in het Nederlandse opleidingsaanbod?

WUR’s voorstel heeft die toetsing dus doorstaan, al was dat nog wel spannend, vertelt Irene Faas, beleidsmedewerker onderwijs en lid van de werkgroep voor de nieuwe opleiding. ‘Sinds vorige zomer is de procedure van de macrodoelmatigheidstoets veel strenger geworden. Voorheen werd bijna elke opleiding aangenomen, maar sinds die aanpassing worden een stuk meer opleidingen afgekeurd. Tel daarbij op dat we deze opleiding tweetalig willen aanbieden terwijl er momenteel landelijk een pittige discussie speelt over Engelstalig onderwijs in Nederland. Maar we hebben het gehaald.’

Globale uitdagingen

De nieuwe opleiding kende al meerdere werktitels, zoals Data Science for Life Sciences en Data Science for Agri-Food, Health and Environment. Maandag heeft de raad van bestuur een besluit genomen over de definitieve naam: het wordt Data Science for Global Challenges.

‘Nu die knoop is doorgehakt, kunnen we het dossier inleveren bij de NVAO, die de opleiding kritisch gaat bekijken’, zegt Faas. ‘In het najaar volgt dan een visitatie door een expertpanel van de NVAO, waarbij wij moeten aantonen dat deze opleiding van voldoende kwaliteit en diplomawaardig is.’ Over het algemeen verlopen dit soort visitaties goed voor opleidingen van WUR, vertelt Faas. ‘Het lijkt er dus op dat de opleiding in september 2025 van start kan gaan. Als we toch een negatief besluit krijgen, moeten we het curriculum herzien, de vakken opnieuw ontwikkelen en een nieuwe doelmatigheidstoets aanvragen. Dan ben je zo weer twee jaar verder. Gelukkig is die kans erg klein.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.