Nieuwe bachelor Data Science stap dichterbij

Groen licht medezeggenschap voor bachelor Data Science for Agri-Food, Health and Environment.
Illustratie Shutterstock

Vorig jaar werd bekend dat er plannen zijn voor een Wageningse opleiding Data Science. Die plannen zijn verder uitgewerkt door een werkgroep en inmiddels goedgekeurd door de Student Staff Council (SSC).

De SSC stemde niet direct in met de nieuwe opleiding, vertelt Evan Ackermans, die als student in de raad zit. ‘De opleiding moet data science met levenswetenschappen combineren. Wij vonden dat die intentie duidelijk terugkwam in de plannen, maar dat niet duidelijk genoeg werd aangetoond hoe de levenswetenschappen inhoudelijk terugkomen in de vakken. Daarom stemden we ‘tegen, tenzij’, wat betekent dat we pas zouden instemmen op het moment dat we daar voldoende opheldering over kregen.’

De raad van bestuur (RvB) stuurde vervolgens extra informatie op, met onder meer de leeruitkomsten per vak en voorbeelden van levenswetenschappelijke vakinhoud. ‘Daardoor werd duidelijk hoe specifieke levenswetenschappelijke kennis kan worden opgedaan in deze opleiding’, vertelt SSC-lid Vera Putker. ‘We waren tevreden met die opheldering en daarmee veranderde de stem tegen in een stem voor.’

Uniek

Nog even over de opleiding: wat is het idee erachter ook alweer? ‘Op dit moment heb je lifescience-specialisten en datascience-specialisten’, vertelt Putker. ‘Ik ben bijvoorbeeld een promovendus in de plantenwetenschappen. Als ik voor mijn onderzoek met grote datasets aan de gang wil, ben ik degene die het labwerk doet. Een datawetenschapper gaat vervolgens met de data aan de slag, maar omdat die geen achtergrond in levenswetenschappen heeft, begrijpen we elkaar niet altijd goed. Daardoor komen onze individuele krachten niet helemaal tot hun recht. Deze nieuwe bacheloropleiding kan functioneren als bruggenbouwer tussen specialisaties, zodat er straks datawetenschappers zijn die de implicaties van de data beter begrijpen omdat ze de vertaalslag naar levenswetenschappen kunnen maken.’

Andere bacheloropleidingen Data Science in Eindhoven en Twente zijn technischer ingestoken, met meer focus op AI en machine learning, vertelt Putker. ‘Door data science met levenswetenschappen te combineren, biedt WUR iets unieks aan.’

Tijdlijn

Na het akkoord van de medezeggenschap zijn er nog een aantal stappen te zetten voordat de nieuwe opleiding er definitief mag komen. Onlangs heeft de universiteit een zogeheten ‘macrodoelmatigheidstoets’ aangevraagd, wat betekent dat de minister van OCW laat onderzoeken of er voldoende markt is voor de opleiding. Als de seinen in Den Haag ook op groen gaan, volgt de laatste stap: de toets voor nieuwe opleidingen door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Als ook die akkoord gaat, kan de opleiding Data Science for Agri-Food, Health & Environment naar verwachting in collegejaar 2025/2026 van start gaan.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.