‘Samenwerken met ChatGPT om essays te verbeteren’

Onderzoekers van Onderwijs- en Leerwetenschappen concluderen dat studenten feedback van ChatGPT kunnen gebruiken.
Foto Shutterstock

Kazem Banihashem en Omid Noroozi (vakgroep Onderwijs- en Leerwetenschappen) deden een wetenschappelijk experiment met essays van WUR-studenten. Ze vergeleken de kwaliteit van feedback door medestudenten met feedback gegenereerd door ChatGPT. De resultaten van hun experiment zijn recent gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

‘Feedback is het meest effectief als het gepersonaliseerd is, maar docenten in het hoger onderwijs hebben vaak niet genoeg tijd om gedetailleerde, cognitieve, constructieve en gepersonaliseerde feedback te geven aan al hun studenten, vooral niet in grote klassen. Peer feedback is oorspronkelijk geïntroduceerd om feedback van docenten te vervangen, de interactie te verbeteren en studenten te betrekken bij de stof’, legt Banihashem uit. ‘Zelfs voor studenten is het een uitdaging om kwalitatief goede feedback te geven op essays van medestudenten vanwege psychologische, emotionele, betrouwbaarheids- en cognitieve uitdagingen die bij peer feedback horen. Onlangs kwam kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT beschikbaar. Er zijn studies die aantonen dat – op een bepaalde manier – de kennis van ChatGPT gelijkwaardig is aan die van studenten. Wij wilden onderzoeken of dat potentieel ook geldt in een echte onderwijssituatie.’

AI-gegenereerde feedback

‘We gaven de gratis versie van ChatGPT exact dezelfde instructies die we studenten geven voor het geven van feedback op essays van medestudenten’, legt Noroozi het experiment uit. ‘We vergeleken de kwaliteit van de feedback van medestudenten met die van ChatGPT op basis van structurele, affectieve, cognitieve en constructieve aspecten. ChatGPT was beter dan studenten in het geven van feedback op de structuur van de essays, terwijl studenten beter in staat waren om meer diepgaande feedback te geven op cognitieve aspecten van het leren, zoals probleemidentificatie. We concluderen dat beide complementair kunnen zijn.’

Banihashem en Noroozi willen nog meer onderzoek doen naar het gebruik van AI in het onderwijs. ‘We willen onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende prompts op de uitkomsten van de feedback van ChatGPT op deze essays. We verwachten dat er aantoonbare verbeteringen zullen zijn in de kwaliteit van het essay, maar we zijn ook benieuwd hoe studenten de feedback zullen implementeren als ze weten dat de feedback afkomstig is van ChatGPT, medestudenten of docenten, omdat ze mogelijk verschillende opvattingen hebben van de feedback in termen van betrouwbaarheid en vertrouwen’, zegt Noroozi.

Samenwerken met AI

‘We willen dat studenten op een verantwoordelijke, transparante en ethische manier samenwerken met AI-tools zoals ChatGPT’, zegt Noroozi. ‘Ik ben er geen voorstander van om volledig op AI of ChatGPT te steunen, omdat dit het concept van interactief leren tussen docenten, studenten en medestudenten ondermijnt. AI kan echter wel worden gebruikt als een aanvullend hulpmiddel.’

Stimuleren Banihashem en Noroozi het gebruik van AI in hun cursussen? Noroozi: ‘Ik ben onderwijstechnoloog. Natuurlijk stimuleer ik het gebruik van ChatGPT en AI in het onderwijs, maar wel in de juiste verhouding.’ Banihashem is het daarmee eens. ‘ChatGPT kan het kritisch denken, argumenteren en redeneren van studenten vergroten.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.