Protestupdate: actievoerders blokkeerden toegang congres Omnia

Actievoerders stonden met vlaggen, bordjes en trommels bij de ingangen.
Foto Roelof Kleis

Woensdagmiddag 15 mei plaatsten actievoerders een tentenkamp op de brug tussen Forum en Orion. De actievoerders eisen dat WUR alle banden met Israëlische instituties openbaar maakt en verbreekt. In dit artikel houden we de ontwikkelingen bij.

Update: woensdag 22 mei 11:15 uur

Rond 9:30 uur vanochtend verstoorden demonstranten de toegang tot het F&A Next-congres in Omnia. De actievoerders stonden met vlaggen, kartonnen bordjes en trommels bij de hoofdingang. Een beveiliger ving congresdeelnemers op en leidde hen via de zij-ingang van het gebouw naar binnen, terwijl activisten naast hem bleven trommelen en zwaaien met een Palestijnse vlag.

In de loop van de ochtend voegden zich steeds meer demonstranten bij het protest en verzamelden actievoerders zich ook bij de andere ingangen van Omnia. Met trommels en megafoons maakten ze lawaai en versperden ze ook daar de toegang tot het gebouw. De organisatie van het congres besloot de deelnemers op te vangen in Orion.

‘Ik ben hier niet blij mee’, zegt WUR-woordvoerder Jan Willem Bol. ‘We hebben protestregels en een daarvan is dat demonstranten geen activiteiten verstoren. Nu ze de toegang van dit congres blokkeren voor deelnemers, schenden ze deze regels.’

Inmiddels hebben de actievoerders het terrein rond Omnia verlaten en is het congres in Omnia met alle deelnemers van start gegaan.

Update 21 mei 16.45: Actievoerders van Wageningen For Palestine hebben een nieuwe actie aangekondigd samen met XR Wageningen, XR Justice Now!, Scientist Rebellion Wageningen en End Fossil Occupy WUR. Woensdagochtend willen ze de ‘Food & Agrotech Summit’ verstoren. ‘Genocide en ecocide liggen dicht bij elkaar. Dezelfde organisaties die verantwoordelijk zijn voor schade aan het milieu, hebben ook een geschiedenis in mensenrechtenschending’, aldus woordvoerder Archie van Wageningen For Palestine. ‘Een groot deel van deze organisaties zijn betrokken bij bezettingen en andere illegale praktijken.’

De actievoerders laten ook weten dat zij dinsdag geen onderhandelingen hebben gehad met de raad van bestuur. ‘Voor het weekend spraken we elkaar meerdere keren per dag. Toen zeiden ze ook dat we dinsdag verder zouden praten, maar we hebben vandaag nog niks van ze gehoord. Vanochtend hebben we wel een soort liftpraatje gehad. Ze kwamen even gedagzeggen.’

Updates 16 en 17 mei

Update 17 mei 16.45: Met ingang van het komende studiejaar worden jaarlijks twee beurzen beschikbaar gesteld voor studenten uit conflictgebieden. Die handreiking doet de raad van bestuur in de jongste verklaring na gesprekken met de actievoerders. Verder worden bestaande projecten in conflictgebieden nog eens tegen het licht gehouden, als de veranderende omstandigheden daar aanleiding toe geven. Er wordt bovendien een ‘event’ of dialoog georganiseerd over hoe met elkaar om te gaan in tijden van conflict. De actievoerders beraden zich nog over hun reactie.

Update 16 mei 13.50: De demonstranten zien het publiceren van de lijst met samenwerkingen als ‘een stap in de goede richting’, maar ze vinden niet dat WUR hiermee hun eerste eis volledig inwilligt, aldus Noor, woordvoerder van de actievoerders. ‘We hebben vanochtend met vier demonstranten onderhandeld met de rector, de decaan en een woordvoerder van de universiteit. Toen hebben we dit ook besproken. We hebben een aantal vragen aan het bestuur gesteld en zij aan ons. Het bestuur had niet op alle vragen een antwoord dus we komen later nog een keer bijeen. Ze zijn in ieder geval bereid ons te ontmoeten en daar zijn we blij mee, want dat is niet overal het geval.’

Een van de vragen waarop de demonstranten graag een antwoord willen, is of er inderdaad geen sprake is van mensenrechtenschending bij de projecten waarin WUR samenwerkt met Israël. ‘Dat is namelijk wel een van de eisen die WUR stelt aan een samenwerking volgens de Principles of Collaboration. Het bestuur kon niet bevestigen dat er geen sprake is van mensenrechtenschendingen bij de kennisinstellingen waarmee ze samenwerken. Ook kon het bestuur geen uitsluitsel geven of de samenwerkingen plaatsvinden op bezet grondgebied. We hopen hier later antwoorden op te krijgen.’

Update 16 mei 11.35: De raad van bestuur (RvB) heeft vanochtend een lijst gepubliceerd van samenwerkingen die WUR heeft met Israëlische kennisinstellingen. Daarmee komen ze tegemoet aan een van de eisen van de demonstranten. De RvB benadrukt daarbij de noodzaak van samenwerking met deze partners om grote uitdagingen zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit aan te pakken.

WUR werkt op drie manieren samen met Israëlische kennisinstellingen: via uitwisseling van studenten met de Hebrew University of Jerusalem, als onderdeel van het Euroleague for Life Science Universiteitsinitiatief en via onderzoeksprojecten met EU-financiering in internationale consortia. ‘Alle samenwerkingen horen tot het kennisdomein van WUR. Geen van de samenwerkingen is gerelateerd aan oorlogsvoering of de ontwikkeling van militaire kennis’, aldus de RvB in het statement.

In de grote onderzoeksconsortia zijn honderden kennisinstelling betrokken, waaronder de volgende Israëlische: Hebrew University of Jerusalem, Ben-Gurion University of the Negev, Reichman University, University of Haifa, Israel Oceanographic and Limnological Research Limited, Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science en The Agricultural Research Organization of Israel.


Updates woensdag 15 mei

Rond 16.30 uur hebben enkele tientallen stafleden de regen getrotseerd om zij aan zij te staan met de actievoerders die tenten hebben opgezet op de brug tussen Forum en Orion. Behalve een steunbetuiging aan de demonstranten willen de stafleden ook dat de vrijheid en de veiligheid van protesterende studenten niet in het geding komt. Daarom roepen ze de raad van bestuur op om in gesprek te gaan met de actievoerders en een ‘pad van de-escalatie’ te kiezen, in plaats van de politie in te schakelen.

Update 15 mei 21.04 uur: Woordvoerder Noor van de demonstranten laat rond negen uur weten dat de ruim vijftig studenten mogen blijven en dat er gesprekken zijn geweest met het bestuur (Carolien Kroeze en Rens Buchwaldt), met onderwijsdirecteur Arnold Bregt en met de woordvoerders. Noor vertelt dat WUR Dixies (openbare toiletten) heeft laten komen voor de nacht. ‘We hebben vanmiddag anderhalf uur met de bestuursleden gesproken. Het was een goed gesprek. Pittig maar constructief. WUR heeft beloofd in kaart te brengen met welke Israëlische partijen ze samenwerken. Ze weten nog niet of ze die lijst op korte termijn openbaar gaan maken. Morgen om tien uur praten we verder over onze eis van openbaarheid en over onze andere eisen; we hebben bijvoorbeeld nog niet gesproken over scholarships van Palestijnse studenten.’

De sfeer in ‘het tentenkamp’ is optimistisch volgens Noor. ‘Maar we blijven op onze hoede. Want natuurlijk vinden we het mooi dat we mogen blijven en dat ze Dixies regelen, maar zoals een politicus ooit zei: “In geouwehoer kun je niet wonen”. We blijven strijden voor een belangrijk doel. We willen niet te optimistisch worden na de gesprekken en denken; “Oh, nu komt het goed”. WUR moet over de brug komen. Als je ziet dat de hogeschool Rotterdam de banden met Israël al heeft verbroken en dat Spaanse universiteiten dat ook hebben gedaan, dan kan het in Wageningen ook.’  

Een staflid sprak de demonstranten toe. Foto Resource

Update 15 mei 18.10 uur: Na een toespraak en gedicht van een staflid, deelden enkele WUR-collega’s kaartjes voor gratis koffie uit en waterijsjes met watermeloensmaak. De watermeloen is een symbool van Palestina, omdat de kleuren ervan lijken op de kleuren van de Palestijnse vlag. Ook gingen flesjes water rond.

Een universitair docent die liever anoniem wil blijven, vertelt waarom ze aanwezig is bij de steunbetuiging. ‘De broer van een collega was bij het protest in Amsterdam en die werd vanuit het niets geslagen door de politie. Daar was ik wel van geschrokken en dat moeten we hier voorkomen.’ Afgelopen maandag was ze ook aanwezig bij de walk out.

‘Het viel me een beetje tegen qua opkomst van stafleden, in ieder geval aan onze kant van de brug’, zegt een anonieme universitair hoofddocent. ‘Maar het regende natuurlijk pijpenstelen.’ Ze heeft begrip voor de eis van de demonstranten dat WUR banden met Israël moet verbreken. ‘Ik vind wel dat onze universiteit de samenwerkingen met Israël kan stopzetten.’

Stafleden roepen de raad van bestuur op om in gesprek te gaan met de actievoerders en een ‘pad van de-escalatie’ te kiezen, in plaats van de politie in te schakelen.

De brug tussen Orion en Forum rond 17:00 uur. Foto Resource

[Oorspronkelijk bericht van 15 mei 13:05 uur]

Rond het middaguur stonden er zo’n tien tentjes en veertig mensen op de brug. De actievoerders eisen dat WUR alle banden met Israëlische instituties openbaar maakt en verbreekt. Dat zegt Noor, een van de woordvoerders van de groep.

Ook willen de actievoerders dat er speciale studiebeurzen komen voor Palestijnse studenten, vertelt Noor. ‘Dat willen we omdat alle universiteiten in Gaza zijn vernietigd in deze oorlog.’

Bij acties in andere steden zoals Amsterdam en Utrecht zijn protesten uit de hand gelopen en werd de ME ingezet om gebouwen te ontruimen. Als voorzorgsmaatregel zijn daarom enkele actievoerders aangesteld als contactpersoon voor politie en media, vertelt Noor. ‘Ik hoop dat we het vreedzaam houden en dat de raad van bestuur met ons in gesprek wil.’

De actievoerders zijn van plan te blijven staan tot hun eisen zijn ingewilligd.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.