Petitie om banden te verbreken met Hebrew University of Jerusalem

Petitie volgt op recent statement raad van bestuur over dialoog rond Israël en Hamas.
Boog van het theater van the Hebrew University of Jerusalem. Een groot deel van de HUJI-campus is gebouwd op bezet gebied, meldt de petitie. Foto Shutterstock

Ruim 160 WUR-medewerkers roepen de raad van bestuur via een petitie op om de onderzoeks- en onderwijsbanden te verbreken met de Hebrew University of Jerusalem (HUJI). ‘De kwestie is niet hoe WUR aankijkt tegen een conflict elders in de wereld. De vraag is vooral hoe WUR omgaat met partners die betrokken zijn in dat conflict’, aldus mede-initiatiefnemer Joost Jongerden.

De petitie zoomt specifiek in op WUR’s samenwerking met de HUJI, maar gaat ook over alle andere Israëlische universiteiten en instellingen ‘die betrokken zijn bij de illegale bezetting van Palestijnse gebieden en de schending van het internationale recht’, aldus de petitie.

‘We zijn bezorgd dat WUR door samenwerking met deze instituten de eigen hoge ethische standaarden geweld aandoet’, licht Jongerden toe, universitair hoofddocent bij Rurale Sociologie. ‘Als WUR-medewerkers wordt van ons verwacht – en niet onterecht – dat we rekenschap geven van de maatschappelijke impact van ons handelen en het welzijn van mensen respecteren. Het ligt voor de hand dat dat ook geldt voor WUR als instituut. Een partnerschap of samenwerking zou daarom ook ethisch beoordeeld moeten worden.’

Statement

De petitie, die op 18 maart sluit, volgt op het recente statement van de raad van bestuur (RvB) over WUR en de dialoog rond Israël en Hamas. Daarin stelt de RvB onder meer dat het niet aan WUR is om expliciet positie in te nemen in geopolitieke conflicten die weinig te maken hebben met onderzoek en hoger onderwijs. Dat WUR dat bij het Oekraïneconflict wel deed, was vooral ingegeven door een dringende oproep van de minister van OCW, aldus de raad van bestuur.

Het statement leidde tot diverse kritische reacties. Onder anderen Mark Vicol (universitair docent Agrarische Sociologie) lichtte op intranet uitgebreid toe waarom dit conflict juist wel volop te maken heeft met onderzoek en hoger onderwijs. De petitie, waarvan Vicol mede-initiatiefnemer is, zet dat verder uiteen.

Schokkend

Het stuk verwijst daarbij ook naar WUR’s uitwisselingsprogramma met HUJI. Volgens de petitie is een groot deel van de HUJI-campus, inclusief de slaapzalen waar uitwisselingsstudenten gewoonlijk verblijven, gebouwd op bezet gebied. Ook biedt het instituut onderdak aan een Israëlische legerbasis en heeft de raad van bestuur van HUJI nauwe banden met militaire technologiebedrijven die leveren aan het Israëlische leger. Kritiek is er ook op de webpagina van het WUR/HUJI-uitwisselingsprogramma: de petitie noemt het ‘schokkend’ dat daar gesproken wordt over een tripje naar de Golanhoogten. De VN beschouwt de Golanhoogten als illegaal bezet gebied.

Jongerden meldt dat de petitie al meer dan 160 keer is ondertekend. ‘Door mensen van uiteenlopende kenniseenheden, en van secretaresse tot hoogleraar. Breed gedragen dus.’

Lees ook:
Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.