[De stelling] ‘Privatisering openbaar vervoer is toonbeeld van politieke cognitieve dissonantie’

Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer is de beurt aan Reinier Egas

Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer is de beurt aan Reinier Egas, die op 23 april promoveerde op onderzoek naar de fysiologie van zuurminnende, sulfaatreducerende bacteriën die zure metaalhoudende afvalwaterstromen uit de mijnbouw kunnen opschonen.

‘Door de privatisering van het openbaar vervoer is een ongemakkelijke politieke spanning ontstaan tussen onder meer economische en duurzaamheidsbelangen van de Nederlandse overheid. De overheid streeft naar een openbaarvervoersdienst die toegankelijk, betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar is. Theoretisch gezien bevordert privatisering deze doelen door competitie en innovatie, maar de praktijk is anders.

Dat komt doordat privatisering simpelweg betekent dat winstoogmerk de prioriteit krijgt. In afgelegen gebieden worden buslijnen geschrapt omdat ze niet rendabel zijn, waardoor reizigers moeten kiezen voor andere vervoersmiddelen. En de dalkorting, die is ingevoerd om de drukte in de spits te spreiden, is feitelijk een spitsheffing voor diegenen die niet de eigen werktijden kunnen bepalen. Beide problemen zijn botsingen tussen belangen, aangezien de duurdere oplossing voor de hand ligt. Met de kabinetsformatie nog in volle gang, zou de politiek moeten streven naar de oplossing die het beste is voor de Nederlandse bevolking. Ik pleit voor een nadruk op duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Dit vraagt op korte termijn investeringen door de overheid die op lange termijn meer welzijn en verduurzaming opleveren; dat zou toch de prioriteit van de overheid moeten zijn?’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.