Microbiologen slaan handen ineen

WUR-microbiologen gaan samenwerken in nieuw Wageningen Microbiome Center (WMC).
Illustratie Shutterstock

Die samenwerking moet fysiek vorm krijgen in een nieuw gebouw dat in 2025 wordt gebouwd op de huidige parkeerplaats naast Axis.

In het nieuwe onderkomen worden vijf leerstoelgroepen ondergebracht: Microbiologie, Systems and Synthetic Biology, Bioprocestechnolige, Host-Microbe Interactomics en Toxicologie. Daarnaast trekken de groep Bioconversion (Wageningen Research) en het NWO-programma Unlock in het nieuwe pand.

Eigen gebouw

Initiatiefnemers van het WMC zijn de hoogleraren microbiologie Thijs Ettema en Hauke Smidt. WUR voegt zich met het WMC in een rijtje van dergelijke instituten. Onder meer Leiden en de UMC’s van Utrecht, Amsterdam en Groningen beschikken al over zo’n centrum. Die zijn evenwel gericht op de werking van micro-organismen in het menselijk lichaam. Bovendien gaat het daarbij veelal om virtuele centra zonder eigen gebouw.

Artist impression van het nieuwe onderkomen van het Wageningen Microbiome Center

Het Wageningse onderzoek naar micro-organismen beslaat een veel breder terrein dan voeding en gezondheid van de mens. Ook bij dier-, plant- en bodemgroepen spelen micro-organismen een grote rol. In totaal doen zo’n twintig Wageningse groepen onderzoek naar bacteriën, virussen, archaea, schimmels en micro-algen of combinaties daarvan.

Microflora Neerlandica

Een van de mogelijk doelen van het WMC is de vorming van een Microflora Neerlandica, een grote verzameling monsters en de bijbehorende data van microbiële gemeenschappen die in Nederland voorkomen. Het idee is gestoeld op de Flora Neerlandica, waarin de Nederlandse plantenwereld is vastgelegd. Een ander doel is kennis bijeenbrengen over het beheren van microbiële gemeenschappen.

De aankondiging van het WMC-in-oprichting staat niet op zichzelf. De komende Dies-viering staat in het teken van microbiomen. Als thema is gekozen voor From globe to gut: unravelling the microbiome. Gastspreker is hoogleraar Nicole Dubillier, directeur van het Max Planck Instituut voor Mariene Microbiologe in Bremen. Zij doet onderzoek naar samenwerkende microbiomen in de diepzee.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.