Marker Wadden aantrekkelijk voor vissen

Dat blijkt uit drie nieuwe publicaties.
Twee onderzoekers bij de Marker Wadden Visserijonderzoek door Wageningen Marine Research bij de Marker Wadden, oktober 2023. Foto Resource

De in 2016 aangelegde eilandengroep Marker Wadden vormt een aantrekkelijke habitat voor uiteenlopende vissoorten. Dat blijkt uit drie nieuwe publicaties die volgen op gezamenlijk visonderzoek van Wageningen Marine Research, Sportvisserij Nederland en het Nederlands Instituut voor Ecologie.

Vooral de zachte, ondiepe oeverzones van de Marker Wadden blijken soortenrijk. De aanleg van de eilandengroep heeft voor een forse toename gezorgd van dit oevertype. In totaal ontstond in het Markermeer 16 procent meer oever, met vijf keer zoveel zachte oever als daarvoor, terwijl de eilandengroep slechts 1 procent vormt van de totale oppervlakte van het Markermeer.

Die zachte, ondiepe oevers vormen belangrijke kraamkamers, omdat ze jonge vis bescherming, voedsel en goede opgroeikansen bieden. Langs kale zandoevers daarentegen blijkt weinig vis voor te komen, zeker als ze blootstaan aan wind en golfslag. Dan hebben stenen oevers met aangroeisel en ruimte tussen de stenen meer te bieden.

Roofvissen

Voor volwassen vissen blijken de wateren rond de Marker Wadden eveneens aantrekkelijk, al varieert de mate waarin gedurende het jaar. Zo trekken bodemfauna-etende soorten er in de loop van de zomer vandaan, om zich dan over het hele Markermeer te verspreiden. Voor roofvissen zoals baars en snoekbaars blijft het gebied wel jaarrond aantrekkelijk vanwege de grote hoeveelheden jonge vis in de ondieptes tussen de eilanden. Verder blijkt uit onderzoek met gezenderde dieren dat veel vissen regelmatig de dertig meter diepe zandwinputten opzoeken die door de aanleg van de Marker Wadden zijn ontstaan, al is nog onduidelijk wat ze daar precies zoeken: rust, veiligheid, voedsel?

De komende jaren blijven de WMR-onderzoekers vis rond de Marker Wadden bestuderen, dan in het kader van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden II (KIMA II) dat monitort in hoeverre het gebied het ecologisch herstel brengt waartoe het is aangelegd. Afgelopen oktober maakte Resource met WMR-onderzoekers Joep de Leeuw, Joey Volwater en Olvin Keeken een reportage over hoe vismonitoring op Marker Wadden in z’n werk gaat.

Lees ook:Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.