Klokkenluider bij WUR

Marc Bracke maakt zich ernstige zorgen over de wetenschappelijke integriteit binnen WUR.
Carillon WUR Foto Resource

Bracke is onderzoeker Dierenwelzijn en ligt al geruime tijd in de clinch met WUR. Dat is uitgemond in een melding als klokkenluider.

Directe aanleiding is het feit dat hij begin 2022 na een kritische, persoonlijke tweet over overbezetting van varkenshokken in Denemarken uit een projectteam werd gezet. Een en ander valt af te leiden uit zijn tweets. Zowel Bracke als de raad van bestuur van WUR beroepen zich op de geheimhoudingsplicht en kunnen niet inhoudelijk reageren zolang de procedure loopt.

Arbeidsconflict

Bracke voerde over de gang van zaken een procedure bij zowel de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van WUR als het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Beide instanties wezen zijn klacht af als zijnde een arbeidsconflict en geen schending van wetenschappelijke integriteit. Bracke is dus bij hen aan het verkeerde adres.

Vrijheid

Het LOWI vindt overigens wel dat binnen WUR ruimte moet zijn voor de zorgen die Bracke heeft over zijn vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid, in dit geval om te tweeten, geldt volgens het LOWI ook onderzoekers. Als klokkenluider probeert Bracke nu alsnog zijn gelijk te halen. Een extern bureau onderzoekt inmiddels een deel van de door Bracke aangehaalde vermoedens van misstanden.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.