Een houten fietspad op palen

Vlonderpad en grondtransplantatie moeten hoofdpijndossier Dassenbos vlottrekken.
De busbaan met rechts het vlonderpad. Illustratie WUR

Het omstreden fietspad langs de busbaan tussen Aurora en de westkant van de campus komt er mogelijk toch. Met het plan voor een houten vlonderpad, herplant van bomen en herstel van de oude bosgrond probeert WUR tot een oplossing te komen. Het plan verenigt herstel van de aangerichte schade en de aanleg van het fiets- en wandelpad.

Het fietspad aan de noordkant langs de busbaan stopt nu abrupt bij Aurora. Studenten helpen daar als klaar-over fietsers veilig de busbaan over. Die situatie weerspiegelt de impasse tussen WUR en Mooi Wageningen, dat de aanleg van het fietspad met alle middelen bestrijdt. Die aanleg gaat volgens de natuurclub ten koste van een bijzonder stuk cultureel erfgoed.

Herstel

WUR-ecoloog Wieger Wamelink staat aan de wieg van de voorgestelde oplossing. Uitgangspunt daarvan is herstel, zegt Wamelink. ‘Kern van het probleem is de vernielde oude bosgrond. Die originele bodem gaan we herstellen door de troep die er nu ligt af te graven en te vervangen door grond uit het Dassenbos. Daarmee herstellen we ook de rabattenstructuur van het Dassenbos. Die slootjes zijn nu langzaam aan het dichtslibben.’

Dit is het enige rabattenbos in de omgeving dat nog enigszins gaaf is

Wieger Wamelink, ecoloog

Rabatten zijn de ruggen met bomen tussen de slootjes. Wamelink: ‘Ooit was dit een nat gebied. Zo nat dat je er geen bosbouw kon bedrijven. Om het water af te voeren zijn die slootjes gegraven. Die structuur stamt uit de 18de eeuw. Dit is het enige rabattenbos in de omgeving dat nog enigszins gaaf is. Destijds bij de aanleg van de busbaan is een deel van die sloten gedempt. Ook die gaan we zoveel mogelijk weer herstellen.’    

Boven die herstelde bodem komen dan een fiets- en voetpad op palen. Wamelink noemt het een brug die zo’n 10 centimeter boven de grond zweeft. Het vlonderpad wordt zo’n 50 meter lang en bestaat uit een fietspad van 3,5 meter breed en een ernaast slingerend wandelpad van 1,5 meter breed. Een informatiezuil met bankje halverwege vertelt de geschiedenis van het Dassenbos en het fietspad.

Living-lab

Naast het pad worden bomen terug geplant. De kap luidde destijds het protest van Mooi Wageningen in. Sindsdien bakkeleien betrokken partijen en de provincie over het fietspad, de vernielde bosgrond en de herplantplicht. ‘Het is een bod om iedereen tevreden te stellen’, zegt Wamelink. ‘Het past bovendien goed bij de campus, omdat het ook een soort living-lab is. Grondtransplantatie op deze schaal is nog niet vaak gedaan. Wij gaan het resultaat monitoren.’

Het plan moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Wamelink heeft er goede hoop op dat ook Mooi Wageningen ermee kan leven. Als het plan doorgaat, maakt het fietspad aan de andere kant van de busbaan plaats voor een weg. Deze weg wordt de westelijke ontsluiting van de campus voor autoverkeer. Overigens mag alleen WUR-personeel met een toegangspas daar gebruik van maken.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. Heel leuk idee!
    Maar als het een lange tijd regent en nat wordt. Dan worden houten vlonderdelen door vuil en alg/mos spiegelglad. Is daar wel over nagedacht ? En hoeveel werk het weer kost om dit jaarlijks meerdere keren te reinigen. Dat lijkt mij dan weer niet milieu vriendelijk

  2. Ook dit project slaat wat mij betreft weer volledig de plank mis……
    Prioriteit hierbij is om de campus autovriendelijker te maken, de overige gebruikers, zoals fietsers en wandelaars, en de natuur moeten weer plaatsmaken voor auto’s. Dit patroon zien we ook terug bij de ontwikkeling van de Born-Oost (met o.a. 800 nieuwe parkeerplaatsen) en het project Beter Bereikbaar Wageningen waar de WUR groot voorstander van is. Files zijn vervelend, maar meer asfalt voor auto’s gaat het fileprobleem niet oplossen en zal alleen maar meer auto’s aantrekken, dat is allang bekent. Toch blijft de WUR vast zitten in oude denkpatronen omtrent mobiliteit.
    Ga echte duurzame mobiliteit stimuleren en denk na over wat voor campus en omgeving we willen met elkaar, ook in de toekomst. Gebruik het als een kans om een inspiratie te zijn voor hoe we ook met onze omgeving om kunnen gaan.