Niet alle dijken geschikt voor zonnepanelen

Zonnepanelen op grasdijken tasten mogelijk de stevigheid van de dijk aan.
Foto TNO

Het lijkt zo voor de hand te liggen. Nederland telt heel veel dijken. Als je die belegt met zonnepanelen, hoef je geen kostbare landbouwgrond op te offeren aan zonneparken. Helaas gaat die vlieger maar voor een deel op, blijkt uit onderzoek van TNO waar ook WUR bij betrokken was.

In het project Zon op Dijken zijn vier verschillende opstellingen van zonnepanelen in de praktijk onderzocht. Die praktijk bestond uit dijken in Zeeland (Ritthem) en de Flevopolder (Zeewolde). In twee opstellingen zweefden de zonnepanelen boven de grond; in twee andere lagen de panelen in het vlak van de dijk, die al of niet verhard was of uit gras bestond.

Gras

Wat de opbrengst betreft voldoen alle opstellingen. Maar voor de kwaliteit van de dijk is er een duidelijke voorkeur voor panelen op een verharde dijk. Het slaan van funderingspaaltjes kan de veiligheid van de dijk aantasten. Bovendien zijn zonnepanelen funest voor de begroeiing eronder. Ook dat kan volgens de onderzoekers de veiligheid van de dijk aantasten.

Beschadigd gras onder zonnepanelen. Foto TNO

Gras-expert Jan Rinze van der Schoot was namens WUR bij de studie betrokken. ‘Op verharde dijken speelt gras geen rol. Maar op dijken met gras werd al snel duidelijk dat de grasmat onder de panelen grote schade opliep.’ Onder de panelen drong nog maar 10 procent van het zonlicht door. ‘Dat is veel te donker voor grasgroei.’

Camera’s

Zonnepanelen die in een toch al verharde dijk zijn weggewerkt lijken daarom het meest succesvol. Al lijken dat soort panelen ook kwetsbaar voor diefstal of vandalisme. Van der Schoot: ‘Tijdens het project stonden er camera’s die de boel in de gaten hielden. Er is geen vandalisme geconstateerd. Maar de beveiliging is natuurlijk wel een probleem.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.