Moet WUR betaald parkeren invoeren?

Resource sprak zes WUR-medewerkers over betaald parkeren op de campus.
Illustratie Ilja Bouwknegt

Het is weer ouderwets druk op de weg en op de campus. De parkeerplaatsen staan vol auto’s en aan het einde van de werkdag is het filerijden naar de rotonde. Een studentenactiegroep pleitte in december voor een ander gebruik van de parkeerplekken. Als corona en actievoeren niet helpen, is betaald parkeren dan een oplossing?

Martijn Derks, docent bij Fokkerij en Genetica

‘Mensen stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer naar de campus te komen, is goed, maar voor mij geen optie. Ik woon in Wellerlooi in Noord-Limburg, ongeveer een uur rijden. Met het openbaar vervoer zou ik ruim twee uur onderweg zijn. Voor de mensen die met de auto komen, is het ov gewoon geen goede optie, neem ik aan. Ik denk dus niet dat er opeens heel veel minder mensen met de auto komen als betaald parkeren wordt ingevoerd. De huidige infrastructuur ontmoedigt het trouwens nu al om met de auto te komen. Als je om vijf uur naar huis wilt, sta je op de campus in de file. Ik ga meestal rond vier uur of na zessen naar huis, dan is het wel te doen.’

Jacco Bontekoe, student en lid actiegroep Nieuwe Mobiliteit Wageningen

‘We willen een biodiverse en toekomstbestendige campus met ruimte voor leven, ontmoeting, onderzoek en studie. Dan moeten we de ruimte goed gebruiken. Op dit moment hebben we meer dan tien voetbalvelden aan autoparkeerplekken op de campus. Die ruimte is niet gratis. Waarom subsidiëren we autogebruik met gratis onderdak? Betaald parkeren kan mensen stimuleren om vaker te fietsen of te carpoolen. Het is wel belangrijk dat betaald parkeren samen met andere maatregelen wordt ingevoerd, zoals betere ov-verbindingen en centrale parkeerplekken buiten de campus. Een goede regenbroek kan ook wonderen doen. En de ruimte die vrijkomt moet goed gebruikt worden, bijvoorbeeld voor natuur of huisvesting. Als we een campus willen met minder auto’s, dan is betaald parkeren of parkeerregulatie in het algemeen een goede eerste stap.’

Thomas Olijhoek, Facilities and Services en manager Green Office

‘Als Green Office Wageningen zijn we voor het stimuleren van duurzaam vervoer, maar ook voor het ontmoedigen van niet-duurzame manieren om naar de campus te komen. Het betaald parkeren past daarbinnen, dus daar zijn we voorstander van. Maar we zijn ons bewust van de implicaties die dat heeft voor zowel de campus als de buurten om de campus heen. De kans bestaat dat mensen in de omliggende woonwijken gaan parkeren. De campus zou er dan niet duurzamer op worden, want de som van auto’s blijft gelijk. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als de gemeente ook parkeergeld gaat heffen in de omliggende woonwijken, of daar alleen parkeren voor omwonenden invoert, voorkom je dat. Dat zou de gemeente dan wel moeten handhaven. Betaald parkeren op de campus zal dus altijd in overleg moeten gebeuren met de gemeente.’

Martijn Derks . Jacco Bontekoe . Thomas Olijhoek

Yavanna Aartsma, onderzoeker bij Entomologie

‘Ik ben niet pro-auto, maar betaald parkeren voelt als een boete om te komen werken. Ik vind het niet netjes als ik als het ware salarisvermindering krijg ten opzichte van iemand met hetzelfde contract die toevallig in Wageningen woont. Dat neemt niet weg dat de drukte op de campus frustrerend is. Soms sta ik wel een kwartier in de file naar de rotonde voordat ik de campus af ben. Ik vraag me wel eens af hoeveel mensen daadwerkelijk met de auto naar het werk moeten komen. Ik woon 55 kilometer van de campus, het ov zou me drie uur per dag kosten. Ik zie meer in positieve acties zoals een verhuisbonus als je dichterbij komt wonen, al het is niet realistisch te verwachten dat iedereen op fietsafstand kan komen wonen. Bovendien is verhuizen niet voor de hand liggend bij een tijdelijk contract en in deze woningcrisis. En al zouden we verhuizen, dan woont mijn partner verder van zijn werk en moet hij meer reizen. Dat lost niks op.’

Lex Roders, projectmanager vastgoed bij het Facilitair Bedrijf

‘WUR heeft een actief duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets gestimuleerd worden en het gebruik van de auto ontmoedigd wordt. Het merendeel van de werknemers van WUR maakt ook gebruik van het ov en de fiets om naar de campus te komen. Werknemers van WUR wonen verspreid over Nederland en voor een deel van hen is de auto een efficiënter vervoersmiddel. En WUR wil ook hen faciliteren. Betaald parkeren past daar niet goed in. Omdat de focus blijft op ov en de fiets en omdat de auto ontmoedigd wordt, is de insteek om het aantal parkeervoorzieningen niet verder uit te breiden ondanks de forse groei van WUR. WUR kiest ervoor om de aandacht en energie juist te richten op alternatieve vervoersmogelijkheden en stimuleert deze.’

Sjoerd Brandsma docent bij Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke planning

‘Ik ben niet tegen automobilisten, maar als we auto’s voor onze deur willen parkeren, missen we tuinen, schaduw en een fijn groen welkom tot onze gebouwen. Wat voor campus willen we in Wageningen? Daar moeten we het over hebben. Maar mórgen kunnen we al starten met experimenteren. Het bovenste parkeerdek van de parkeergarage is zelden in gebruik – enkel bij regenachtig weer. We kunnen honderd automobilisten doorverwijzen naar dat bovenste parkeerdek en de vrijgekomen parkeerplaatsen opwaarderen tot tijdelijke groene verblijfsruimte. Als het niet werkt, draaien we het weer terug.’

Yavanna Aartsma . Lex Roders . Sjoerd Brandsma

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. Ik mis vaak in deze discussie een tussenvorm: waarom niet gratis parkeren toestaan voor mensen die meer dan 30km ver weg wonen, of meer dan dubbel de auto-reistijd kwijt zijn aan de OV reis? Dan betaald parkeren voor mensen die in de buurt van de campus wonen. Met een slagboom en paslezer is dit goed te regelen. Het OV is nu gratis en de auto is nog steeds vrij duur om te gebruiken voor woon-werk-verkeer, en toch kies ik meestal voor de auto. Waarom? Omdat dit mij maar 30-35 min kost, terwijl het OV minstens 1u15min is. Dat is toch ruim een uur per dag die ik mij ermee bespaar, en de tijd in het OV kan ik niet gebruiken voor werk omdat ik 4x moet overstappen.