Zonnepark-schapen grazen meer

Graastijd neemt toe dankzij beschutting van de zonnepanelen.
Schapen onder zonnepanelen Zonnepanelen geven de schapen bescherming tegen de elementen. Foto Shutterstock

Onderzoek naar de combinatie van schapen en zonnepanelen, waarvoor masterstudent Emma Kampherbeek naar Californië trok, leverde haar deze maand een publicatie op in Applied Animal Behaviour Science.

Agri-voltaics heet het officieel, dubbel landgebruik waarbij productie van zonne-energie wordt gecombineerd met vormen van landbouw. Emma Kampherbeek onderzocht of zonnepanelen en schapen een gelukkige combinatie zijn. De inmiddels afgestudeerde masterstudent Animal Sciences ging ervoor naar Californië, waar ze op de Gold Tree Solar Farm onderzoek deed naar wat ze zelf ‘solar sheep’ noemt: schapen die zonneparken begrazen. Ze bestudeerde onder meer via dataloggertjes op hun halsbanden hoe de schapen zonneparken gebruiken als foerageerplaats. Ook bekeek ze welke invloed de aanwezigheid van zonnepanelen heeft op de voerkwaliteit in zo’n mediterraan klimaat.

Hittestress

Ze constateerde dat de schapen meer grazen op percelen met zonnepanelen dan op vergelijkbare percelen zonder. Kampherbeek verklaart dat toegenomen foerageergedrag ten eerste door de bescherming die de zonnepanelen de schapen bieden tegen hitte en barre weersomstandigheden, waardoor de graastijd toeneemt. Ten tweede speelt mee dat de zonnepanelen de vegetatie beïnvloeden: het microklimaat rond de panelen (meer schaduw, meer condens) zorgt voor een hoger eiwitgehalte en betere verteerbaarheid.

De (klimatologische) situatie in Nederland is natuurlijk anders dan in Californië, erkent Kampherbeek. Maar er zijn wel parallellen te trekken, zeker met het oog op klimaatverandering. Ze wijst erop dat in de afgelopen tien jaar de gevallen van hittestress en sterfte daardoor aanzienlijk zijn toegenomen in de Nederlandse veestapel.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.