Strijden om het landschap

Vier lezingen en een expositie behandelen de strijd om het landschap rond Wageningen.
Foto DroneWageningen

Landschappen ontstaan niet zomaar. Ze zijn het resultaat van strijd. Die van de mens tegen de natuur, maar vooral ook die van mensen onderling. Dat is de kern van een serie van vier lezingen die de openbare bibliotheek organiseert in samenwerking met museum De Casteelse Poort. De expositie De verbeelding van het landschap loopt al een paar maanden in het museum.

Voormalig WUR-docent rurale sociologie Jan Schakel trapt op dinsdag 31 januari de serie lezingen af met een verhaal over de proefvakken bij het oude gebouw van Microbiologie op de Wageningse Berg. Die proefvakken zijn tegenwoordig in gebruik als moestuinen. Schakel is voorzitter van de tuindersvereniging die dit wetenschappelijk erfgoed grotendeels wist te behouden.

Nippertje

De reeks vervolgt op 28 februari met een uiteenzetting van oud WUR-medewerker Beatrice Kesler over de redding van de uiterwaarden. In de jaren zestig van de vorige eeuw was daar grootschalige woningbouw voorzien. Op het nippertje is dat voorkomen. De toenmalige WUR-leerstoelgroep Planologie speelde daar een belangrijke rol in. Kesler was er nauw bij betrokken.

Ook is er aandacht  voor de strijd om de natuur in het Binnenveld (28 maart), waar de afgelopen jaren op burgerinitiatief het natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden is ontstaan. Rogeir van der Mast vertelt over het landgoed De Lieskamp – op een steenworp afstand van woonwijk Noordwest – waar hij beheerder van is.

De reeks sluit op 25 april met een lezing van oud-wethouder Rik Eweg over nieuwe vormen van politieke participatie in relatie tot landschapsontwikkeling. Hij is lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij richt zich met name op de Wageningse Eng, het gebied aan de oostkant van de stad.  

Proefvelden

De expositie in het museum besteedt onder meer aandacht aan het ‘universitaire landschap’ van de stad: de vele proefvelden en onderzoeksstations. De veelheid aan landschappen rond de stad was destijds een belangrijk argument om het hogere landbouwonderwijs in Nederland naar Wageningen te halen. De expositie is nog te zien tot 2 april.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.