Rapport benadrukt urgentie waterdilemma’s

'De rol van water in een circulair voedselsysteem krijgt vooralsnog onvoldoende aandacht'
illustratie van de waterkringloop uit 'Wijs met Water' De waterkringloop met z’n tien soorten (en negen ‘kleuren’) water uit het rapport. Illustratie: WUR

De transitie naar een circulair voedselsysteem gaat óók over water. Daarom verdient water een prominentere plaats in het voedselsysteem van de toekomst. En: Nederland heeft er belangrijke keuzes over te maken.

Dat is wat nagalmt na lezing van het WUR-rapport ‘Wijs met Water’ dat het ministerie van LNV – opdrachtgever van de studie – vorige week in ontvangst nam. ‘Wat betekenen de veranderingen in het watersysteem voor de kringloop, maar ook voor de gezondheid, de biodiversiteit en het welzijn van mens en dier in Nederland? Daarvan hebben we een beeld geschetst in dit rapport’, vat projectcoördinator Adriaan Anthonis samen (Wageningen Bioveterinary Research).

Het rapport beschrijft de waterkringloop op macroniveau (zie illustratie), met onderscheid naar de verschillende verschijningsvormen (‘kleuren’) van water – variërend van ‘witte’ waterdeeltjes in de atmosfeer tot ‘zwart’ rioolwater dat dierlijke of menselijke uitwerpselen bevat. Daarnaast selecteerden de onderzoekers voor het rapport aansprekende waterverhalen uit de praktijk die de kansen en bedreigingen van (on)verantwoord watergebruik goed laten zien.

Prachtige ideeën

Over de urgentie van het onderwerp laten de auteurs geen twijfel bestaan: ‘De rol van water in een circulair voedselsysteem krijgt vooralsnog onvoldoende aandacht. Hier ligt een taak voor de nationale, regionale en lokale overheden en alle actoren in het voedselsysteem. Producenten en consumenten hebben soms prachtige ideeën maar onvoldoende beschikking over middelen, of zij voelen zich geremd door bestaande structuren. Een thematische aanpak kan helpen om echt iets te bewerkstelligen. (…) Gestructureerd en gecoördineerd, opdat het geen druppels op een gloeiende plaat worden.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.