Wat te doen met 7,7 WUR-miljoen

Verdieping
Hoe kan geld helpen om het wereldwijde waterprobleem op te lossen?
illustratie van de waterkringloop uit 'Wijs met Water'

Rapport benadrukt urgentie waterdilemma’s

Wetenschap
'De rol van water in een circulair voedselsysteem krijgt vooralsnog onvoldoende aandacht'

Nederland toe aan ruilverkaveling 2.0

Wetenschap
Om droogte te voorkomen moet het land grondig op de schop.

Water ontzilten zonder chemicaliën

Wetenschap
Jouke Dykstra ontwikkelt nieuw proces om tijdens ontzouten toxische ionen te verwijderen.

Groot onderzoek naar hergebruik water

Verdieping
Wetenschap
AquaConnect onderzoekt hoe we in droge perioden water beter kunnen benutten.

Luchtrivieren en stormen bepalen waterstand

Wetenschap
Waar water en wind samenkomen.
Zaanse Schans

WUR-wetenschappers willen minister van Ruimte

Wetenschap
De overheid moet regie over ruimteverdeling nemen, stelt coalitie in een brief.

Waterzuiveringsmethode verduurzaamt oliewinning

Wetenschap
Promovendus Paulina Sosa Fernández ontwikkelde een recyclingtechniek voor gebruikt water tijdens oliewinning.