Eerste reacties op aanpassen herkansingenbeleid

‘Goed nieuws’, maar vooral ook ‘terug naar de tekentafel’.
Illustratie Valerie Geelen

Eerder vandaag werd bekend dat de zomerherkansingen vanaf aankomend collegejaar van augustus naar juli worden verplaatst, zodat docenten en studenten langer onafgebroken op vakantie kunnen. Een tweede voorstel, om het aantal herkansingen waarvoor studenten zich elke periode mogen inschrijven te beperken tot drie (nu nog onbeperkt), gaat niet door. De medezeggenschap was niet overtuigd dat de werkdruk daarmee zou afnemen.

Docenten Julia Diederen (Food Chemistry) en Jenneke Heising (Food Quality and Design) schreven eerder dit jaar een oproep tot actie om de discussie over het hertentamenbeleid in beweging te krijgen en op een andere manier te voeren. Wat hen betreft is de discussie over het herkansingenbeleid nog lang niet voorbij. Ook docent Casper Quist (Biosystematics) vindt dat er meer moet gebeuren en oppert een idee om studenten maximaal drie kansen te geven om een vak te halen.


‘Vooral belangrijk om nu te beginnen met een voorstel voor volgend jaar.’

Jenneke Heising

‘Ik kan me best vinden in een paar zaken die Jelle Behagel aangeeft. Onze oproep tot actie was niet direct op dit voorstel gericht. Wij vragen om een bredere aanpak die positief werkt voor studenten, docenten en de kwaliteit van het onderwijs. Dat was in dit voorstel niet heel duidelijk, het ging vooral in op de werkdruk voor docenten. Het belang voor studenten en de onderwijskwaliteit kwam er niet in voor, en daar is in de werkgroep herkansingen mijns inziens ook niet voldoende aandacht aan gegeven. Dus de oproep om terug naar de tekentafel te gaan lijkt me heel goed. Een nieuw voorstel moet dus bijdragen aan het welzijn van docenten en studenten en de kwaliteit van onderwijs. Dat hebben wij beschreven in onze oproep, en ik zou willen oproepen om onze voorgestelde aanpak te gebruiken om het probleem met de herkansingen komend jaar aan te pakken en met een goed voorstel te komen.’


‘Je inschrijven voor meer dan drie herkansingen is absoluut onrealistisch.’

Julia Diederen

‘De reden voor maximaal drie herkansingen per periode is volgens mij niet de werkdruk bij docenten, want die zal namelijk inderdaad niet echt naar beneden gaan. In mijn ogen is het beschermen van studenten de reden om naar maximaal drie herkansingen te gaan. Je inschrijven voor meer dan drie herkansingen is absoluut onrealistisch. Het lukt een student gewoonweg niet om voor meer dan drie vakken voldoende te kunnen studeren en die dan ook allemaal te halen. Drie vakken lijkt me al een hele uitdaging, laat staan meer dan drie. Het leidt tot het niet halen van alle herkansingen – en dus weer opnieuw herkansen – of het weer uitschrijven voor die herkansing met alle administratieve rompslomp eromheen. Beide punten zijn een bron van frustratie voor docenten. De maatregel is in mijn ogen dus een bescherming van de student, niet een manier om werkdruk te verlagen. Jammer dat dit niet is meegenomen in het besluit.’


‘Geef studenten drie kansen per vak, in totaal. Dan staat er meer druk op om het serieus te nemen.’

Casper Quist

‘De verplaatsing van de zomerherkansingen betekent voor mij eigenlijk niet zo veel, maar als het andere collega’s helpt, is het goed nieuws. Bij de zomerherkansingen van mijn vak komt vijftig tot tachtig procent van de studenten die zich inschrijven niet opdagen, ze schrijven zich op het allerlaatste moment weer uit of ze halen wéér een vier. Ik heb weleens gehad dat zeven studenten zich hadden ingeschreven en er maar één op kwam dagen. Het gaat om een kleine groep studenten waar je als docent veel tijd aan kwijt bent terwijl het weinig oplevert. De studenten waarvan je eigenlijk al weet: die gaan het toch niet halen. En daar moet je dan veel tijd in stoppen. Dat voelt zinloos. Als je die groep kan targetten met goed beleid, zou dat veel schelen.’

‘Docenten hebben veel te doen en hertentamens maken kost veel tijd. Misschien is het goed studenten drie kansen per vak te geven, in totaal. Dan weet je als student: als ik dit hertentamen oversla, heb ik nog twee kansen. Dan staat er meer druk op om echt iets te doen en het serieus te nemen.’

‘De werkdruk is hoog en dat betekent dat je keuzes moet maken als docent. Ik stop mijn energie het liefste in studenten die wél heel graag willen. Met de zomerherkansingen word ik gedwongen veel tijd te stoppen in mensen die het vaak niet heel graag willen of die niet op de goede plek zitten. Als je de werkdruk wil aanpakken, moet je dit probleem aanpakken.


Wat vind jij van de vervroeging van de zomerherkansingen? En moet er meer gebeuren aan het herkansingenbeleid? Laat het weten en reageer hieronder bij de reacties (bij comments).


Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. Voor ons vak advanced statistics zou het ook al heel veel schelen als masterstudenten met onvoldoende statistiekachtergrond de ruimte krijgen om de bachelorvakken statistiek 1 en statistiek 2 te doen. Dat zou het aantal herkansingen bij ons echt enorm verminderen.