Studie naar werkdruk in de ijskast

Aankondiging studie leidde tot ophef over privacy en noodzaak.
‘Aan universiteiten heerst soms dezelfde mentaliteit als bij start-ups, met alfa males (m/v) die 80 tot 100 uur per week werken, desnoods in hun kantoor overnachten en dat wel prima vinden. We weten dat daar een hele toxische werkcultuur uit kan voortkomen.’ Illustratie Valerie Geelen

Een nieuw onderzoek naar de oorzaken van werkdruk bij WUR is voorlopig afgeblazen. Aanleiding is de commotie die de aangekondigde studie oproept in de organisatie en op intranet. Die reacties betreffen met name het gebruik van persoonlijke gegevens van medewerkers uit de jongste Medewerkersmonitor en het nut van weer een studie naar werkdruk.

‘We staan zelf nog achter het nut van het onderzoek’, zegt Myrte Marechal van Corporate HR. ‘We denken dat het inhoudelijk kan bijdragen en wat privacy betreft is alles zorgvuldig gedaan. Maar gezien de reacties is het de vraag of er wel voldoende draagvlak zal zijn voor de uitkomsten. De commotie geeft aan dat veel mensen denken dat zo’n onderzoek nu niet zal helpen.’

Gezien de reacties is het de vraag of er wel voldoende draagvlak zal zijn voor de uitkomsten

Myrte Marechal, corporate HR

In de nieuwe studie, uitgevoerd door een extern adviesbureau, worden onder meer (persoonlijke) gegevens uit de Medewer­kersmonitor gekoppeld aan ziekteverzuim en gegevens uit MyProjects. Is de privacy daarmee in het geding? Nee, zegt corpora­te privacy officer Peter Ras: ‘De Medewerkersmonitor is anoniem voor WUR. Wij kunnen die data niet herleiden tot een individu. Maar Effectory, het bureau dat de monitor uitvoert, kan de resultaten wel individueel koppelen. Zij hebben immers via de mail de uitnodiging gestuurd om de monitor in te vullen.’

Gerechtvaardigd belang

Volgens Ras mag WUR die gegevens (laten) verwerken, omdat het oplossen van werkdruk een ‘gerechtvaardigd belang’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ‘Voor iedere verwerking heb je een goed gedefinieerd doel en grondslag nodig. Gerechtvaardigd belang is zo’n grondslag. Werkdruk is een groot probleem, niet alleen van WUR maar ook van de medewerkers.’ Of uitstel ook afstel betekent, is volgens Marechal nog niet duidelijk. ‘We gaan eerst eens kijken waar we nu staan en of dit nog wel de goede route is.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.