Sleutelfiguren: Pim van Dalen

'We onderzoeken of roggen overleven als ze gevangen en weer uitgezet worden.'
Tekst: Julia van der Westhuyzen | Foto: Guy Ackermans

Iedereen is onmisbaar op de campus, maar niet iedereen staat dagelijks in de schijnwerpers of strijkt met de eer van het harde (team)werk. Resource brengt deze collega’s voor het voetlicht in de serie Sleutelfiguren. Dit keer Pim van Dalen, onderzoeksassistent bij Wageningen Marine Research in Yerseke.

‘Ik werk sinds zes jaar bij Wageningen Marine Research in Yerseke als onderzoeksassistent bij verschillende projecten. Een van die projecten gaat over de overlevingskansen van roggen die als bijvangst in de netten van commerciële vissers terechtkomen.

Nieuw EU-beleid schrijft voor dat vissers alle bijvangst moeten aanlanden, maar voor roggen geldt een uitzondering. Roggen groeien zeer langzaam, dus als deze vissen allemaal aangeland worden, heeft dat een negatief effect op het bestand. In dit onderzoek gebruiken we twee soorten roggen: de stekelrog en de gevlekte rog. Deze vissen horen thuis in de Noordzee en ik vind het heel belangrijk dat ze daar ook blijven.

Deze vissen horen thuis in de Noordzee en ik vind het belangrijk dat ze daar blijven

We doen nu onderzoek om te bekijken of de roggen kunnen overleven als ze gevangen en weer uitgezet worden. Ik denk dat er in vrijwel alle netten wel een paar roggen terechtkomen. We kunnen ze niet allemaal kwijt, dus we hebben er ongeveer vijftig verzameld van verschillende visexpedities. We proberen ze te houden onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en die veranderen steeds, afhankelijk van het jaargetijde. Zo is het water buiten momenteel ongeveer 10 graden. Daarnaast monitoren we zaken als de zuurgraad, ammoniumniveaus en het zuurstofgehalte in het water zodat onze faciliteiten over de juiste condities beschikken voor de vissen. Als de roggen drie weken in onze faciliteit overleven, gaan we ervan uit dat ze het ook overleven als ze uitgezet worden. Dan zijn ze “geslaagd” en gaan ze terug de Oosterschelde in.

Werken met microalgen vind ik ook erg leuk. We monitoren de schelpdierenproductie op de aanwezigheid van giftige microalgen. Dat doen we door met een microscoop de verschillende soorten microalgen te identificeren en te kijken of er giftige tussen zitten. Ik kweek ook algen als schelpdiervoer omdat we op dit moment mosselen uit verschillende landen hebben die levende algen gevoerd krijgen.

Wat ik geweldig vind aan mijn werk is dat elke dag anders is. De ene dag zit ik achter de computer, de volgende dag in een boot, de dag daarna in een blubberig weiland en even later achter de microscoop. Dat is echt leuk!’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.