Entree westkant campus voor 700 auto’s

WUR-werknemers kunnen straks via een kortere route naar het werk.
Het bestaande fietspad wordt verbreed tot een weg voor autoverkeer en een voetpad. Foto Roelof Kleis

Wie van de westkant van Wageningen met de auto naar de campus wil, moet omrijden via de Mansholtlaan. Pas bij Atlas kun je dan de campus op. Die extra kilometers zijn misschien niet zo erg, maar op de route staan vaak files. Een westelijke ontsluiting van de campus staat daarom al sinds jaar en dag op het verlanglijstje van WUR.

Die ontsluiting zit er nu aan te komen, zij het in beperkte mate. Dat blijkt uit een schrijven van burgemeester en wethouders van Wageningen (B&W) aan de gemeenteraad. WUR is met de gemeente overeengekomen dat aan de zuidkant van de busbaan een weg voor autoverkeer komt, bevestigt Lex Roders (Facilitair Bedrijf) die namens WUR overlegt met de gemeente. Van die route kunnen dagelijks maximaal 700 auto’s gebruik maken, waarschijnlijk via een pasjessysteem.

Doorstroming

Dat aantal is gebaseerd op inschattingen van verkeerskundigen die betrokken zijn bij het provinciale project Beter Bereikbaar Wageningen, dat voor een vlottere doorstroming moet zorgen van het verkeer op de Nijenoordallee en de Mansholtlaan. De westelijke ontsluiting van de campus is een gemeentelijk project, maar hangt nauw samen met het verkeer op de genoemde provinciale wegen.

Het fietspad houdt bij Aurora plotseling op. Over het vervolg steggelt WUR met Mooi Wageningen. Foto Roelof Kleis

Maar of die nieuwe weg er komt, is nog geen gelopen koers. Het voorziene traject is nu een fietspad. Die veelgebruikte westelijke toegang van de campus voor fietsers wordt verbreed voor auto’s en voetgangers. Aan de noordkant van de busbaan komt een nieuw fietspad. Van de Bornsesteeg tot Aurora ligt dat pad er al. Over het ontbrekende stuk langs het Dassenbos ligt WUR in de clinch met de landschapsvereniging Mooi Wageningen. 

Mooi Wageningen

Aanleiding voor de twist zijn veertien bomen die WUR vorig jaar kapte om het fietspad aan te kunnen leggen. Volgens Mooi Wageningen is daarmee oude bosgrond onherstelbaar beschadigd. De vereniging eist dat bomen ter plekke worden herplant. WUR stelt voor ter compensatie het Dassenbos aan de noordkant flink uit te breiden. Daar ligt nu nog een stukje weiland.

Het plan van WUR is om op de strook gras twee tiny forests te maken. Volgens ecoloog Wieger Wamelink, een van de ontwikkelaars van het plan, vormen die bosjes een stepping stone in de ecologische zone die dwars over de campus loopt. Met een dassentunnel onder de busbaan zou het op den duur volgens hem zelfs mogelijk moeten zijn om weer dassen in het Dassenbos te krijgen.

Oversteken

Of het herplantplan groen licht krijgt van de provincie is nog niet zeker. Mooi Wageningen heeft eerder al aangegeven haar gelijk tot voor de rechter te willen bevechten. Zolang het fietspad er nog niet ligt, verdienen studenten op piekuren een centje bij door in opdracht van WUR de tijdelijke fietsoversteek bij Aurora in goede en veilige banen te leiden.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
 1. Waarom gaat Beter Bereikbaar Wageningen zoveel over de bereikbaarheid verbeteren voor de automobilist? Vanuit Wageningen notabene. De plint vóór gebouwen op de campus is al veelal ingericht voor de automobilist (fietser, parkeert u aan de achterkant?). Tijdens warme dagen lopen de voetganger en de fietser in de zon en biedt de Droevendaalsesteeg schaduw aan de automobilist. OV-reizigers lopen over een parkeerplaats voor automobilisten naar de bushalte op de Mansholtlaan. Mobiliteit en verkeerskunde gaat over efficient van voordeur naar werk en daardoor trekken we meer automobilisten aan. En zo ontstaan er weer nieuwe ‘problemen’ die we met veel gemeenschapsgeld op moeten lossen. Als er zometeen een aanrijding plaatsvindt tussen een automobilist en een fietser of voetganger, kunnen we dan spreken van een ongeluk? Of is het het gevolg van een politieke keuze?

  We hebben ernstig behoefte aan een campus waar de fietser en de voetganger centraal staat. Beter Bereikbaar zou moeten gaan over kwaliteit. Hoe kom je binnen? Waar wil je zijn? Hoe is je reis? Creatieve ideeen ontstaan vaak op de fiets. We hebben geen fietssnelwegen nodig, maar ontspanning en mooie routes. Parkeren op afstand maakt de campus Beter Bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Het afwaarderen (of is het opwaarderen?) van de Droevendaalsesteeg met z’n parkeerplaatsen tot een boulevard met bv tuinen biedt de benodigde prettige groene werk en vergaderplekken en brengt de campus tot leven.

  We moeten duidelijkere keuzes maken en de voetganger en fietser ipv de automobilist centraal stellen bij de inrichting van de campus.

 2. De Campus is er voor de studenten en de werknemers en er zijn zeker vebeteringen mogelijk voor de fietser en voetganger. Helaas kunnen we niet allemaal in Wageningen wonen en op de fiets naar college of werk. Zelf vind ik fietsen heerlijk maar zie toch geen been in 42 km fietsen (enkele reis) vanuit Culemborg en daarom rij ik elektrisch via N 320 en Rhenen. Wel zou ik het bijzonder fijn vinden als er een (gereguleerde) ontsluiting aan de westkant komt. In feite ligt die er al.

 3. Ik lees:
  – een pasjes systeem
  – een gedeelde weg voor voetgangers, fietsers en auto’s (lees in de Engelse variant: shared road)

  Beide onhandige keuzes die in mijn ogen alleen maar meer chaos zullen veroorzaken.
  Een pasjessysteem betekent een extra stop en go moment voor de automobilist wat de doorstroming ook niet zal bevorderen)
  Het gedeelde fiets/voetgangerspad wat er nu ligt is nu al tijdens de spits geen veilige plek om naar de campus te gaan (vooral voor voetgangers).
  Hier auto’s aan toevoegen zal alleen bijdrage aan nog meer onveiligheid.

  De vraag is of we hier niet bezig zijn met een oplossing die het probleem niet permanent oplost maar alleen tijdelijk verlichting biedt.
  Meer asfalt zal er op korte termijn toe leiden dat de doorstroming beter wordt maar dat zorgt weer voor meer verkeer omdat er extra mensen de auto zullen nemen wat uiteindelijk tot
  eenzelfde drukke spits zal leiden als we nu hebben.

  Corona heeft als positief gevolg gehad dat we erachter zijn gekomen dat thuiswerken voor een groot deel van de WUR werknemers en studenten een prima alternatief is voor het werken op de campus.
  Het zou goed zijn als hier vanuit WUR op wordt doorgepakt en er in het beleid wordt opgenomen dat thuiswerken waar en wanneer mogelijk net zo gewoon moet zijn als werken op de campus.

  Slimme keuzes over wanneer we wel en niet naar de campus gaan en weer naar huis kunnen drukte in de spits verminderen of spreiden zonder dat daarvoor extra asfalt nodig is.
  Daar zou de focus op moeten liggen om zo een toekomstvast vervoersbeleid te kunnen realiseren.

 4. Als er dan toch al een pasjessysteem wordt ingevoerd, kunnen we dan ook gelijk zorgen dat autobezitters betalen voor het stallen van hun privé-eigendom op onze groene campus? Zoals bij zoveel andere universiteiten (Utrecht, Eindhoven, Leiden, Amsterdam, …). Dat biedt zo veel mogelijkheden, er valt zo veel mee te sturen.
  Het enkel inzetten van een pasjessysteem om het mákkelijker te maken voor automobilisten, lijkt me geen wenselijke ontwikkeling.

  Nu zie ik bijvoorbeeld vaak dat de parkeerplaatsen in de openbare ruimte helemaal vol zijn, terwijl de parkeergarages half leeg zijn. Het zou toch mooi zijn als er meer gestuurd kan worden op het plaatsen van auto’s in de dure parkeergarages die er zijn. Het is toch zonde dat zo’n parkeergarageplek van zo’n 15.000 euro bijna altijd leeg staat? Misschien kunnen we dan de openbare ruimte op een manier inrichten, dat het in eerste instantie gebruikt kan worden voor andere dingen. En als het dan écht eens een dag erg druk is, bijvoorbeeld bij een evenement of open dag, dat je er dan toch met de auto kan parkeren. Ook hier kan betaald parkeren misschien helpen: Een paar euro korting als je in de garage parkeert.

  Het steeds makkelijker bereikbaar maken van de Campus met de auto zorgt vooral in nog meer auto’s. Kan betaald parkeren het capaciteitsprobleem van de Mansholtlaan niet oplossen? Een paar euro korting als je vóór 8 uur, tussen 9:30 – 16:30, of na 18:00 het campusterrein op- of afrijdt? Is het dan nog wel nodig om een 6-baans weg aan te leggen door de Campus?

  Ik had eens opgemeten met GIS dat er zo’n 5,6 ha (+- 8,4 voetbalvelden) aan grond op de WUR puur voor parkeerplaatsen in gebruik is. Waar vind je nu zo veel gratis grond? Als mederwerker betaal je 11,50 per maand voor 1x in te week een tennisveld te gebruiken. Waarom wel betalen voor een tennisveld, maar niet voor een parkeerplaats?

  Studenten en starters hebben het hier in Wageningen moeilijker met het vinden van dak boven hun hoofd dan auto’s. Op de Born-Oost komen er straks 800 gratis parkeerplaatsen bij van 20 m2 per stuk, in een garage, tegenover slechts 250 studentenkamers. Beide ongeveer hetzelfde oppervlak, wel één verschil: De parkeerplaatsen worden gebouwd op een mooiere locatie. De studentenwoningen komen naast de nieuwe, bredere weg te staan.

  Zie ook:
  https://www.abrinbeeld.nl/
  https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0289.0087Bornoost-ONT1/t_NL.IMRO.0289.0087Bornoost-ONT1.html#_2.3_Toekomstigesituatieplangebied

 5. @Jacco Bontekoe: ik lees nergens plannen over een weg met 6 banen over de Campus. Er wordt slechts een stuk bestaande infrastructuur wat algemener beschikbaar gesteld. En gaat het aantal voertuigen op de Mansholtlaan echt zodanig verminderen met het instellen van betaald parkeren. Er rijdt daar net zo goed verkeer wat van Wageningen onderweg is naar elders. Die maar tol laten betalen?

 6. @ Waldo Gadellaa:

  Via http://www.abrinbeeld.nl/ kun je de plannen op de Mansholtlaan bekijken. Het stuk over de Campus wordt tot ongeveer FrieslandCampina verbreedt tot 7 stroken (incl voorsorteren en busbaan), ook langs onze nieuwe Aula.

  Ik wil niet zo zeer een ‘beter’ voorstel indienen; iedere goede ‘oplossing’ zal altijd z’n eigen bijwerkingen hebben. Maar de reactieve houding van ‘file = asfalt bijleggen’ vind ik niet passen bij de huidige doelen voor bijvoorbeeld klimaat, stikstof, leefkwaliteit en gezondheid.
  Ook omdat die reactieve houding het probleem waarschijnlijk niet eens oplost: Meer auto’s resulteert vaak in meer asfalt. Nu al zie je dat er bij file op de A12/A50 automobilisten en vrachtwagens de sluiproute via Wageningen nemen. Dat helpen we door dit soort maatregelen ook verder in de hand.

  Ik ben het vooral eens met Sjoerd Bransma: “We moeten duidelijkere keuzes maken en de voetganger en fietser ipv de automobilist centraal stellen bij de inrichting van de campus.”
  En áls we onze Campus en Wageningen beter willen maken voor voetgangers en fietser, denk ik dat we de auto echt een minder grote voorkeurspositie moeten geven dan dat nu het geval is. Vandaar de voorstellen die ik noemde.