Raadpleging Jonge Akademie over verdeling onderzoeksgeld

Op zoek naar een scherp beeld van de toekomst van wetenschapsfinanciering.
Mok met opschrift 'Everyone is entitled to my opinion' De Jonge Akademie vraagt (jonge en ervaren) wetenschappers hun mening te delen. Foto Steve Johnson / Unsplash

Over de toekomst van wetenschap en de verdeling van budgetten is al veel gezegd en geschreven – laatst nog door NWO-voorzitter Marcel Levi. Maar hoe denken onderzoekers daar zelf over? Moet er meer geld naar vaste contracten, meer beurzen voor excellente onderzoekers, of juist naar onderzoek in teamverband? De Jonge Akademie organiseert hier een landelijke raadpleging over.

De Jonge Akademie heeft een raadpleging ontworpen die wetenschappers als het ware op de stoel van de beleidsmakers zet. Het bootst het keuzevraagstuk van de overheid na in een online omgeving: hoeveel van het beschikbare budget moet waarheen? Bij alle opties is te zien wat de slaagkans is, hoeveel tijd de aanvraagprocedure kost en wat ermee gerealiseerd kan worden.

Advies geven

Deelnemers kunnen hun keuzes motiveren en nuanceren. Het idee is dat dit een scherp beeld oplevert van de onderliggende waarden, zorgen en de kansen die zij zien. Ook kunnen ze zich uitspreken over veranderingen die volgens hen, los van de financiering, moeten worden doorgevoerd om de wetenschap te verbeteren. Zo kunnen (jonge én ervaren) wetenschappers de politiek en universiteitsbestuurders adviseren over de toekomst van de wetenschapsfinanciering in Nederland, bepleit de Jonge Akademie.

De raadpleging is tot en met 1 juli 2022 online in te vullen. Het maakt gebruik van de (Delftse) methode die eerder is toegepast via de voor burgerraadplegingen over Klimaatbeleid en de versoepeling van coronamaatregelen, de zogenoemde Participatieve Waarde Evaluatie.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.