Mok met opschrift 'Everyone is entitled to my opinion'

Raadpleging Jonge Akademie over verdeling onderzoeksgeld

Organisatie
Op zoek naar een scherp beeld van de toekomst van wetenschapsfinanciering.

Over werkdruk en de wedijver om onderzoeksgeld

Opinie
Wetenschap
Interview met NWO-voorzitter Marcel Levi: ‘De basis is uit het lood.'

Pilot rond alternatief academisch jaar

Organisatie
WUR is geen partner in OCW-pilot.
Fietsen op de campus

Jonge Akademie: academisch jaar is te lang en te vol

Organisatie
Er zijn te veel vakken en toetsen en te weinig rustmomenten.