Campusbewoners: AgriSim

AgriSim maakt een tool die uit big data praktische teeltadviezen destilleert.

Het dashboard voor je akkers, je teeltadviseur en boekhouder in één. Dat is min of meer wat AgriSim behelst, dat de hele wereld als speelveld en tegelijkertijd een hyperlokale scope heeft: 10 x 10 meter, de schaal van de Sentinel-satellieten. Het is een tool die uit big data zoals satellietbeelden, geo-informatiesystemen en eigen teeltgegevens, praktische teeltadviezen destilleert die akkerbouwers helpt hun perceelopbrengst te optimaliseren.

Het is een tool die uit big data praktische teeltadviezen destilleert

Drijvende kracht erachter is Ronald de Bruijn, van oorsprong econometrist en dus iemand die cijfers, statistieken en risicocalculaties als tweede natuur heeft. Dik tien jaar geleden kwam hij voor het eerst in aanraking met big data voor de landbouw, als zijpaadje van de Turkse e-commerce business waarin hij destijds werkte. ‘Ik kreeg ineens tien jaar Turkse landbouwdata in handen’, vertelt hij. Structurele datamining ervan strandde door de politieke veranderingen in Turkijke. Maar de kiem voor AgriSim was gelegd. Inmiddels werkt De Bruijn al een jaar of vijf vanaf de campus – meer vanwege Wageningen als woonomgeving dan vanwege WUR, want die vindt De Bruijn ‘eerlijk gezegd niet zo heel innovatief’. Vanuit Plus Ultra II helpt hij bij StartHub jonge ondernemers op weg. Ook blijft hij AgriSim doorontwikkelen, bijvoorbeeld met de nieuwe functie die alarm slaat als in een aardappelperceel de ziekten phytophthora of erwinia de kop op dreigen te steken. Het maakt preventief gebruik van gewasbescherming feitelijk overbodig, bespaart geld én gifstoffen. En van dat soort innovaties krijgt De Bruijn nooit genoeg.

Op de campus bevinden zich zo’n 100 bedrijven. In Resource stellen we ze aan je voor. Dit keer AgriSim in Plus Ultra II.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.