Leegstaand terrein naast Hoogvliet gekraakt

‘We hopen hier te kunnen wonen tot er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.'
De ‘keukentent’. Foto Coretta Jongeling

Afgelopen zaterdag is het terrein van de voormalige Vada-drukkerij, vlakbij supermarkt Hoogvliet, gekraakt. De actie ontstond tijdens een reünie van Wageningse oud-krakers die besloten het stuk grond te kraken en over te dragen aan de nieuwe generatie. Volgens hen is de woningnood sinds de jaren ’80 alleen maar erger geworden.

De Vada-drukkerij werd gesloopt in 2012, sindsdien heeft het terrein braak gelegen. Sinds zaterdag bivakkeren er acht mensen op het terrein, van wie drie studenten. Ze slapen in busjes en tenten; gekookt wordt er in een legertent. Een water- of elektriciteitsaansluiting is er niet, maar met zonnepanelen kan er beperkt stroom worden opgewekt.

De krakers hopen nog minstens een jaar te kunnen blijven op deze plek. ‘De huidige eigenaar, vastgoedontwikkelaar de Steenvlinder, wil hier een woonwijk gaan bouwen met onder meer seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Maar de bouw zal pas op zijn vroegst in 2023 starten. We hopen hier te kunnen wonen tot er daadwerkelijk gebouwd gaat worden’, aldus masterstudent Chip, die met haar camper op het terrein staat.

Een deel van de krakers slaapt in tentjes.

Signaal

De Wageningse locoburgemeester Leo Bosland sprak maandagmiddag met de krakers. Hij gaf aan de actie te gedogen totdat de actiegroep gesproken heeft met ontwikkelaar de Steenvlinder. Bosland zegt de achtergrond van de actie te begrijpen omdat het terrein tien jaar braak ligt terwijl er grote woningnood heerst. Hij beschouwt de actie als een signaal dat ‘we op alle terreinen in Wageningen die braak liggen aan de slag moeten met woningbouw’.

Wel vindt Bosland de timing van de actie opvallend: ‘Het terrein is kortgeleden door de vorige eigenaar overgedragen aan de Steenvlinder. Deze is juist voortvarend bezig met woningbouwplannen in samenwerking met de gemeente. Twee weken geleden is een voorstel hierover ingediend bij de gemeenteraad. Als alles goed gaat, begint de bouw over één à twee jaar en staan daar over drie jaar woningen.’

Ik ken mensen die samen op één kamer wonen omdat het anders te duur is

Actievoerder Chip

Volgens bewoner Chip zijn er op dit moment veel studenten en starters die moeite hebben om woonruimte te vinden, of de huur niet kunnen opbrengen. ‘Ik ken mensen die samen op één kamer wonen omdat het anders te duur is. Tijdelijke bewoning van terreinen die anders niet gebruikt worden, kan dan een oplossing zijn. Ik snap wel dat kraken niet voor iedereen is, het is best wel onzeker en je moet thuis zijn in de Nederlandse wetgeving. En buiten wonen is fijn in de zomer, maar in de winter is het wel pittig.’

Zelf woont Chip al sinds het begin van het studiejaar in haar camper. ‘Ik heb een enorme studieschuld en wil die niet onnodig hoger maken.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.