[no]WURries: Onfatsoenlijk taalgebruik

Soms zijn reacties van studenten grof. Hoe gaan we respectvol met elkaar om?

Persoonlijk

‘Bouw tijdens het onderwijs geven een band op met de studenten door persoonlijke verhalen te delen. Ik laat tijdens colleges bijvoorbeeld foto’s van mijn Belgische geboorteplaats zien en ik vertel over mijn eigen studententijd. Hierdoor ontdekken studenten de persoon achter de docent en zijn ze mogelijk respectvoller in hun beoordelingen.’

Jente Ottenburghs, docent bij FEM en WEC

Notitie

‘De anonimiteit van de vakevaluaties is erg belangrijk, maar ik begrijp dat het ook nadelen heeft. Ik denk dat docenten hun behoeften en grenzen ten aanzien van de vakevaluaties daarom duidelijk moeten maken. U kunt benoemen dat alle kritiek welkom is, zolang studenten het op een constructieve, respectvolle manier brengen. Ik raad aan om dat bij de open vragen nog eens te vermelden, zodat studenten er op dat moment aan herinnerd worden. Studenten lezen de algemene introductie van een evaluatie minder aandachtig, dus een opmerking over respectvolle communicatie heeft op die plek waarschijnlijk minder effect.’

Juliette Bleijs, masterstudent Voeding en Gezondheid

Filteren

‘Ik herken het geschetste beeld van op de persoon gespeelde, kwetsende, grove vakevaluaties helaas maar al te goed. De impact hiervan op (beginnende) docenten en vakcoördinatoren valt niet te onderschatten. Kritiek is altijd welkom, maar moet wel constructief zijn. Daarom raad ik aan dat vakcoördinatoren op de persoon gespeelde, kwetsende of grove uitingen filteren voordat de evaluaties naar de docenten gaan. Deze censuur is in sommige gevallen helaas nodig om iedereen bij de les te houden en de motivatie van docenten hoog te houden.’

Tjerk Sminia, docent en vakcoördinator Organische Chemie

Doorheen kijken

‘Als een student zo’n nare opmerking schrijft, komt dat denk ik voort uit frustratie om een (te) laag cijfer. Probeer daar dan doorheen te kijken en het niet persoonlijk op te vatten. Daarnaast zou een disclaimer boven de vakevaluatie een mogelijke oplossing zijn. Daarin wijs je studenten erop dat onprofessionele feedback niet welkom is en niet wordt meegenomen.’

Elke Klein Holkenborg, masterstudent Plant Sciences

Tussentijdse feedback

‘Door online onderwijs is er een kloof ontstaan tussen studenten en docenten. Docenten zijn meer een concept dan een persoon geworden. Verklein die afstand door pauzes, nabesprekingen of practica als momentjes te gebruiken om met een of enkele studenten het vak te bespreken en vraag dan ook al om feedback. Natuurlijk is het onmogelijk om iedere student op die manier te spreken, maar zo krijgen studenten wel het gevoel alsof ze gehoord worden én raken ze met een beetje geluk nog meer betrokken bij het vak.’

Een masterstudent Biologie

Next [WUR]ry:

Heb jij advies of tips voor deze Wurrier? Of heb je zelf goede raad nodig? Mail je tips of vraag vóór 5 mei naar resource@wur.nl t.a.v. noWURries.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.