Vakevaluaties niet altijd opbeurend

Verdieping
Klein deel studenten lijkt ze te gebruiken om stoom af te blazen.

[no]WURries: Onfatsoenlijk taalgebruik

Organisatie
Soms zijn reacties van studenten grof. Hoe gaan we respectvol met elkaar…