Bonus voor snelle stikstofbeslissers: wel of geen pluspunt?

'Voorgaande regelingen waren qua animo geen doorslaand succes te noemen.'
Vooral de melkveehouderij levert relatief veel stikstofemissie. Foto Shutterstock

Een ‘woest aantrekkelijke regeling’ had minister Van der Wal beloofd, voor boeren die bereid zijn hun stikstofuitstoot – en daarmee hun bedrijf – te beëindigen. De details van die regeling stuurt de minister naar verluidt vandaag naar de Tweede Kamer. Resource belde alvast met Edo Gies (senior onderzoeker Dynamiek Ruimtegebruik) over de grote lijnen die via ‘ingewijden’ al naar buiten zijn gesijpeld.

De minister wil snelle beslissers belonen met een hogere vergoeding; er wordt gesproken van zo’n 30 procent boven de marktwaarde. Goed idee?
‘Blijkbaar is dit de kabinetsstrategie om toch op vrij korte termijn resultaat te boeken, nadat de voorgaande regelingen qua animo geen doorslaand succes te noemen waren. Of dit wél werkt, durf ik niet te zeggen. Uiteindelijk maakt iedere ondernemer een individuele afweging: wat zijn mijn toekomstplannen, heb ik een opvolger, hoe ziet de markt eruit?’

Pusht het kabinet niet te hard met zo’n ‘snelle-beslisserspremie’? Veel boeren voelen zich al behoorlijk onder druk gezet.
‘De regeling is vooralsnog gewoon vrijwillig; boeren hóeven er nog niet aan mee te doen. Maar dat kan omslaan; het kabinet kan alsnog grijpen naar gedwongen bedrijfssluitingen.
Verder is op verschillende plekken in Nederland al amper ontwikkelingsruimte meer, en die komt er in de toekomst ook niet. Ik kan me voorstellen dat boeren in die situatie stevige druk ervaren om zich nu te laten uitkopen, ook als ze eigenlijk nog wel een paar jaar hadden willen doorgaan.’

Biedt snelheid soelaas voor de stikstofcrisis?
‘Dat hangt af van waar stoppende de bedrijven zich bevinden: wel of niet vlakbij stikstofgevoelige natuurgebieden, Het lijkt me reëel dat de locatie meespeelt in de nieuwe regeling; dat voorrang wordt gegeven aan het stilleggen van bedrijven waar stikstofdepositie tot de grootste problemen leidt. Naar mijn weten is nog niet bekend of de regeling daar ook echt in voorziet. Dat weten we pas als de minister haar plannen heeft ontvouwd.’

Wordt vervolgd…

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.