Minder studiekiezers op BSc open dagen

Maar de circa 1200 studiekiezers lijken verder in hun keuzeproces.
Foto Susan van Weperen

Met medewerking van Susan van Weperen

De afgelopen twee zaterdagen waren er weer on campus open dagen over de bachelorstudies. De animo daarvoor was geringer dan vóór corona, maar de circa 1200 studiekiezers die er wél waren leken verder te zijn in hun studiekeuzeproces dan in voorgaande jaren. Met vooraanmeldingen loopt het echter nog geen storm.

Of de teruglopende animo voor de open dagen, die overigens landelijk te zien was, zich ook vertaalt in minder bachelor-eerstejaars, is natuurlijk de grote vraag. ‘De onduidelijkheid over de studiefinanciering speelt studiekiezers wel parten bij het maken van een studiekeuze’, aldus studentrecruiter Renske van Dijk. ‘Net als het feit dat veel eindexamenleerlingen nog bezig zijn om corona-achterstanden in te halen. Dit is gewoon best een rare tijd om een studie te kiezen.’

Peildatum

Op dit moment ligt het aantal vooraanmeldingen van Nederlandse bachelorstudenten bij WUR 8 procent lager dan vorig jaar (in absolute getallen: 60). In combinatie met buitenlandse bachelor-vooraanmeldingen staat de teller nu op +1 procent. April is echter altijd een maand met veel dynamiek qua vooraanmeldingen. Ook staat komende maand nog een online bachelor open dag op de agenda. Een betrouwbare prognose wil Van Dijk deze cijfers daarom niet noemen. ‘1 mei is traditioneel dé peildatum. Dan weten we meer.’

Campus-levendigheid

Anticiperend op de wat achterblijvende aanmeldingen voor de on campus open dagen, was ervoor gekozen om alle activiteiten te clusteren in en om één gebouw, Orion, zodat er voldoende levendigheid was. Het programma bevatte relatief veel opties voor studiekiezers die op zoek waren naar verdieping, zoals workshops en excursies. Scholieren op zoek naar keuzehulp en antwoorden op generieke studievragen – bijvoorbeeld rond de veranderende studiefinanciering – konden terecht bij de scholenvoorlichter, de WUR-voorlichter die normaliter middelbare scholen bezoekt. Resource kwam ook even langs op de campus en polste wat deze opendagbezoekers ervan vonden:

Sarine (18) met haar moeder Fokje: ‘Het is fijn dat er nu een fysieke open dag is. Dat geeft een veel betere impressie van de universiteit. Bij andere universiteiten heb ik wel online open dagen bezocht, maar daar krijg ik geen gevoel bij en dat is wel belangrijk voor mij – nu zíe ik alles. Komend jaar wil ik eerst nog proberen een tussenjaar te nemen. Dat staat los van de terugkeer van de basisbeurs; als ik een tussenjaar neem, doe ik dat voor mijn plezier. Mijn vrienden gaan ook gewoon studeren ondanks dat de basisbeurs er nog niet is.’

Janneke (14) met moeder Vivi: ‘Ik zit nu in VWO-4, dus ik heb nog een aantal jaar voor ik ga studeren. Mijn zus begint komend jaar al met haar studie. Dat stelt ze niet uit vanwege de basisbeurs, nee. Bij mijn vrienden merk ik hetzelfde, ze zijn zich bewust van de veranderingen rondom de studiefinanciering maar overwegen niet per se om er een jaar tussenuit te gaan.’


Giovanni (18) met vader Lorenzo, uit Italië: ‘Ik kom uit Italië en ga Environmental Sciences studeren. Ik heb hier op de open dag een goede indruk gekregen van de studie. Het is goed georganiseerd. Ik voel me hier heel welkom en ik zag veel lachende gezichten.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.