Vooraanmeldingen BSc-eerstejaars licht gedaald

Organisatie
Student
Op peildatum 1 mei drie procent minder Nederlandse vooraanmeldingen dan vorig jaar.

Minder studiekiezers op BSc open dagen

Student
Verdieping
Maar de circa 1200 studiekiezers lijken verder in hun keuzeproces.