Laatste jaar leenstelsel drukt instroom (nog?) niet

Geen tekenen dat vwo’ers studie uitstellen door veranderingen studiefinanciering
Studenten doen onderoek in het gras bij Forum Hoe veel of weinig eerstejaars onderzoeken de vijver bij Forum volgend jaar? Foto Guy Ackermans


De terugkeer van de basisbeurs per studiejaar 2023-2024 leidt vooralsnog niet tot een dip in de aanmeldingen voor komend studiejaar. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken, aldus recruiter Renske van Dijk. ‘De vraag is of de veranderende studiefinanciering al goed is doorgedrongen tot de studiekiezers en hun ouders.’

Veel onderwijsinstellingen houden hun hart vast: zorgt de aangekondigde afschaffing van het leenstelsel ervoor dat komend studiejaar het aantal eerstejaars Nederlandse bachelorstudenten instort, om het jaar erop juist door het dak te gaan als de basisbeurs weer terugkeert? Het is een lastig te beantwoorden vraag, want naast de veranderende studiefinanciering zorgt ook de coronasituatie, nog steeds, voor onzekerheid rond de studiekeuze.

Voors en tegen

Om het laatste jaar leenstelsel te omzeilen, kan een tussenjaar aanlokkelijk zijn. Tegelijkertijd is de wereld nog steeds voor een belangrijk deel op slot door de coronapandemie. ‘Iedereen, inclusief het ministerie, vraagt zich af wat deze factoren betekenen voor de keuzes van vwo-scholieren’, aldus Van Dijk, teamleider Student Recruitment. ‘Ook marktonderzoeksbureaus kunnen er nog niet goed de vinger op leggen.’

Tot nu toe lijkt geen sprake van een massale voorkeur voor een tussenjaar. Landelijk ligt het aantal vooraanmeldingen zelfs zo’n 4,7 procent hoger dan op hetzelfde moment een jaar eerder. ‘Maar dat betreft vooral studies met een numerus fixus, zoals geneeskunde’, nuanceert Van Dijk ‘Het is goed mogelijk dat die animo minder gevoelig is voor veranderingen in de studiefinanciering dan bij ‘gewone’ studies.’

Lastige prognose

Bij WUR is het aantal vooraanmeldingen momenteel vergelijkbaar met dat van vorig jaar rond deze tijd. Het is echter te vroeg om een betrouwbare prognose af te geven, waarschuwt Van Dijk – het ‘hoogseizoen’ qua werving moet nog komen. ‘En van oudervoorlichter Hermien Miltenburg begreep ik dat ouders en decanen een toenemende interesse hebben in tussenjaren. Het is dus niet uit te sluiten dat de veranderende studiefinanciering alsnog een factor van belang wordt.’

Niet nog verder dalen

Afgelopen jaar daalde het aantal Nederlandse bachelorstudenten bij WUR vrij fors, met 14 procent. ‘Dat was een landelijke trend; het corona-effect’, aldus Van Dijk. ‘Daar viel niet veel aan te doen, maar uiteraard willen we niet nóg verder dalen.’ Komend voorjaar wordt dus best spannend. Via surveys en focusgroepen onderzoekt Student Recruitment extra vaak of WUR’s voorlichtingsaanbod (bewust een mix van online en fysiek) aansluit op de wensen van studiekiezers en hun ouders. Op 19 en 26 maart zijn er weer on campus bachelor open dagen.

Lees ook:


Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.