Sjoukje Heimovaara nieuwe bestuursvoorzitter WUR

De nieuwe bestuursvoorzitter is 'open, direct en rationeel'.
Foto WUR

Sjoukje Heimovaara volgt Louise Fresco op als voorzitter van de raad van bestuur van WUR. Alumnus Heimovaara was directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG).

Sjoukje Heimovaara (1965) is geboren in Friesland, maar heeft een Finse achternaam sinds ze trouwde met een Delftse hoogleraar uit dat land. Ze studeerde plantenveredeling in Wageningen en promoveerde in Leiden. Ze werkte daarna veertien jaar bij TNO en zeventien jaar bij het plantenveredelingsbedrijf Royal Van Zanten; de meeste jaren als R&D-directeur (Research & Development). Ze is heel loyaal als ze voor een werkgever kiest, zeggen ingewijden. Ze kent de planten- en onderzoekwereld op haar duimpje en de laatste twee jaar leerde ze de voedingswereld kennen als directeur bij AFSG. Heimovaara volgt bestuursvoorzitter Louise O. Fresco op die tot 1 juli deze functie vervult en na acht jaar afscheid zal nemen van WUR.

Verschil van inzicht

Qua karakter krijgt WUR een bestuursvoorzitter in huis die heel ‘open, direct en rationeel’ is. Drie jaar geleden stapte Heimovaara op als CEO bij het veredelingsbedrijf Royal Van Zanten na een ‘verschil van inzicht’ met de investeringsmaatschappij die het bedrijf had overgenomen. Ze weet wat ze wil en hecht niet aan het pluche, zo bleek. Wel hecht ze enorm aan kennis en onderzoek. Om die reden zat ze de afgelopen jaren in NWO-commissies, VNO/NCW en Plantum, de koepelorganisatie van plantenveredelingsbedrijven.

Profiel

Sinds zes jaar is ze ook lid van de AWTI, de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Drie jaar geleden gaf een AWTI-commissie onder haar leiding nog advies aan de regering over het hoger onderwijs. Ze constateerde toen dat de universiteiten en hogescholen steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat komt mede door de overheidsfinanciering. ‘Iedereen rent achter dezelfde worst aan’. Ze adviseerde invoering van een profielbekostiging, zodat de universiteiten en hogescholen zich meer gaan onderscheiden én meer gaan samenwerken.

Over haar benoeming zegt Heimovaara op de website van WUR: ‘We hebben de nieuwe generaties wat door te geven als het gaat om de immense maatschappelijke vraagstukken zoals voedselzekerheid en -veiligheid, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking, klimaatverandering en -adaptatie en verduurzaming van de landbouw. Dit zullen we beter zichtbaar maken.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.