Werkdruk? Meer ondersteunend personeel aannemen

Werkgroep noemt de top drie knelpunten van werkdruk bij ASG-onderzoekers.
‘WUR kent veel regels, programma’s en registratiesystemen, bijvoorbeeld voor onderwijs, roostering, dierexperimenten en practica.’ Still uit de video van ASG.

Geert Wiegertjes, hoogleraar Aquacultuur en Visserij, zette vorige week een filmpje over werkdruk op intranet dat veel werd bekeken en geliked. Aanleiding voor zijn filmpje was het verslag van een werkgroep van de Animal Sciences Group (ASG) over werkdruk. Wat staat daar in? Dat vragen we aan werkgroeplid Sylvia Brugman. Ze doet een tenure track bij de leerstoelgroep Host-Microbe Interactomics.

Knelpunten

‘De directie van ASG gaf ons opdracht om uit te zoeken waar de grootste knelpunten zaten qua werkdruk’, vertelt Brugman. ‘In 2017 en 2019 zijn ook aanbevelingen gedaan en als gevolg daarvan zijn er meer docenten aangenomen en trainingen aangeboden hoe om te gaan met werkdruk. Dat heeft geholpen, maar het blijkt niet genoeg. In de Medewerkersmonitor 2021 geeft bijna de helft van de WUR-medewerkers aan dat ze de werkdruk (veel) te hoog vinden. Wij hebben de grootste knelpunten geïnventariseerd.’

Kun je een top drie geven?

‘Ten eerste moeten we kijken naar ‘capaciteitsmanagement’, hoeveel mensen en uren boeken we in per project. We kunnen maar 8 uur per dag werkzaamheden registreren, terwijl we vaak ’s avonds overwerken. Daardoor is er veel verborgen arbeid die niet wordt geregistreerd.’

‘Het tweede knelpunt is gebrek aan ondersteuning en werkverdeling. WUR kent veel regels, programma’s en registratiesystemen, bijvoorbeeld voor onderwijs, roostering, dierexperimenten en practica. Je moet steeds dingen aanvragen en vastleggen. Dat zijn extra administratieve taken die vaak door dezelfde mensen worden gedaan. We neigen er nu naar om daar tijdelijke studentenassistenten voor aan te nemen, maar we willen liever gekwalificeerd en vast ondersteunend personeel dat dat voor ons kan doen.’

‘Derde knelpunt is de competitieve werkcultuur. Het ‘geen nee’ kunnen zeggen als er weer een interessante projectaanvraag langskomt of als de leidinggevende in het weekend nog even vraagt om de stukken voor maandagochtend door te lezen. Dat leidt tot stress en werkdruk en daar moet je het over hebben in je groep.’

Wat was jullie advies?

‘Ons belangrijkste advies is dat onderzoeksgroepen overzicht moeten krijgen over alle taken en nagaan waar de verborgen tijd zit, zodat ze op basis daarvan realistisch taken kunnen aannemen en verdelen. Verder is er betere communicatie nodig, want nu hebben veel projectleiders te weinig zicht op welke medewerkers tijd hebben of vol zitten. Plus: er moet meer ondersteunend personeel bij.’

Kan de regeldruk, de interne bureaucratie, bij WUR kleiner?

‘Daar hebben we niet naar gekeken, want dan moet je je verdiepen in nut en noodzaak van procedures. Maar zo uit de losse pols denk ik dat tijdschrijven op de universiteit geen zin heeft. De meeste medewerkers kunnen maar op één project uren schrijven en moeten dus elke dag acht uur invullen, ook al werken ze er negen. Verder moest ik bijvoorbeeld, nadat ik een vast patroon van thuiswerkdagen had ingevuld, de afgelopen maand toch weer aangeven wat mijn woonwerk-verkeer was, dat moet simpeler kunnen. En dan is er nog een nieuw beoordelingssysteem voor MSc- en BSc- studenten in Osiris waarbij we weer extra dingen moeten invullen; is dat nodig?’

Nog een laatste tip?

‘We hebben de neiging om knelpunten in werkgroepen uit te zoeken, zodat iedereen gehoord wordt en het proces transparant is. Ik denk ook weleens: managers, maak gewoon een plan en vraag daarna om een reactie, voorafgaand aan implementatie. Je kunt wel steeds mensen in werkgroepen zetten, maar die mensen hebben ook nog een baan. Dus minder werkgroepen in verband met de werkdruk.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.