Nieuwe route naar de campus

Fietsers uit Bennekom kunnen straks rechtstreeks van de Grintweg naar de campus.
Het nieuwe fietspad vanaf de Grintweg. Foto: Roelof Kleis

De nieuwe fietsroute steekt naast het Bijenhuis aan de Grintweg het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Born-Oost over naar de campus.

Dat staat in het ontwerp-bestemmingsplan Born-Oost dat ter inzage is gelegd. De nieuwe route komt in de plaats van een eerdere optie over de Houtwal. De aanwonenden aan die straat zijn fel tegen een fietspad voor hun deur.

Deal

De nieuwe oplossing gaat gepaard met een deal. Het fietspad komt over grond van de eigenaar van Grintweg 277. Die mag in ruil daarvoor een B&B beginnen, twee kamers aan studenten verhuren en een woning bouwen elders op het perceel. De nieuwe traject verbindt de toekomstige snelle fietsroute Ede-Wageningen, die over de Grintweg loopt, met de campus.

Het gebied van het bedrijventerrein Born-Oost

Het ontwerp-bestemmingsplan Born-Oost stuurt de ontwikkeling van een nieuw aan WUR gelieerd bedrijventerrein aan de oostkant van de Mansholtlaan. Hier gaat WUR 80.000 vierkante meter (bruto) vloeroppervlak aan bedrijvigheid ontwikkelingen. Het gaat om het gebied rondom het NIOO. Hier komen zogeheten kennisintensieve bedrijven. In de zuidelijke punt van het terrein is plek ingeruimd voor een studentencomplex van huisvester Idealis.

Hoogte

Nieuw in het plan is de hoogte van het studentencomplex. Het gebouw met 250 kamers zou op het hoogste punt 22 meter hoog worden. Bewoners aan de Grintweg vrezen daardoor voor hun privacy in de achtertuinen. Als handreiking wordt het studentencomplex een verdieping lager en reikt tot 18 meter. Om toch hetzelfde aantal kamers te kunnen maken, wordt het gebouw wat breder.

Met het ter inzage leggen van het plan (volgende week donderdag) start de formele planologische procedure van bedrijventerrein Born-Oost. Tot 26 januari kunnen bezwaren (zienswijzen) worden ingediend bij de gemeente. Bij het plan hoort een stedebouwkundige visie en een beschrijving van de zogenoemde beeldkwaliteit. De raad vergadert daar in januari over.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.