Sleutelfiguren: Petra Rozema

‘Om alles te onthouden, heb ik mijn eigen Secrepedia gemaakt.’
Foto: Guy Ackermans

Ze zijn onmisbaar op de campus: schoonmakers, conciërges, cateraars, tuinmannen, receptionisten – de lijst is lang. Resource zoekt deze sleutelfiguren op. Dit keer Petra Rozema (49), secretaresse bij Centre for Crop Systems Analysis in Radix-Nova.

Omdat ik zo veel moet weten, heb ik het allemaal op papier gezet om niks te vergeten; ik noem het mijn Secrepedia. Samen met mijn collega ben ik het aanspreekpunt voor facilitaire, praktische en logistieke ondersteuning voor medewerkers, gasten, studenten en docenten. We zijn ook contactpersoon van verschillende diensten zoals PhD-services, Expat Centre, Food Valley, personeelszaken, financiën. We verwijzen door of geven zelf antwoord. Ook organiseren we bijeenkomsten en notuleren we bij vergaderingen.

Achter deze hoofdtaken zit veel werk, daarom moet je als secretaresse een helicopterview hebben, prioriteiten stellen en snel schakelen, want een werkdag is niet te voorspellen. Zeker toen we vóór corona nog het secretariaat bemanden: mensen lopen steeds binnen als je net ergens mee bezig bent. Het thuiswerken is daardoor soms efficiënter, maar ik mis het sociale aspect, of dat je snel iets kunt vragen, kunt sparren of een praatje maken.

Thuis kan ik ook de promovendi niet goed in de gaten te houden, want je hoort en ziet minder dan op kantoor. Zij zijn hier vaak erg alleen en ik vraag graag hoe het gaat. Ik heb geprobeerd digitale koffiemomenten in te plannen, maar dat werkte niet goed; soms kwam niemand opdagen. Mijn collega en ik probeerden contact te houden door het opsturen van pakketjes, zoals met Pasen en Kerstmis.

Thuis kan ik promovendi niet goed in de gaten houden; zij zijn vaak erg alleen

Hoewel mijn werk veelzijdig is, vind ik het op een gegeven moment gewoon worden. Ik leer graag iets nieuws en daarom ben ik bij verschillende projecten betrokken. In coronatijd zijn we bijvoorbeeld verhuisd, wat een uitdaging was om vanuit huis te regelen. We hadden overal digitale schema’s en lijsten in Microsoft Teams en daardoor leerden we het programma meteen gebruiken. Dat het goed is gelukt, geeft een kick.

Ik werk hier nu drie jaar, hiervoor was ik secretaresse in het onderwijs. Ik houd van het internationale aspect en het contact met jonge mensen – daar blijf ik jong bij. En ik vind het leuk om promovendi en studenten te zien groeien, volwassener te zien worden.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.