Palingadvies slaat andere toon aan

Aárdig vragen om ingrijpen in palingsterfte hielp tot nu toe niet.
Paling in de Saja rivier Spanje Foto Shutterstock

Volgens het nieuwste advies van de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) zou Europa alle visserij op paling moeten stopzetten – inclusief de vangst van glasaal. Of Europa dat advies opvolgt, is de vraag.

Dat ICES het vangstadvies nu zo scherp neerzet, is volgens Tessa van der Hammen, onderzoeker bij Wageningen Marine Research en lid van de ICES-aalwerkgroep (WGEEL), vooral formulering. ‘ICES adviseert al veel langer om palingsterfte door toedoen van de mens, waaronder visserij, tot nul te reduceren. Alleen verwoordt het nieuwste rapport dat explicieter dan voorgaande edities.’

Het betekent dus níet dat er nu een plotse, dramatische verslechtering is van de palingstand. ‘Het ICES-advies vloeit voort uit het voorzorgsprincipe. De hoeveelheid glasaal (baby-palinkjes) die aankomt bij de kust is nog steeds heel erg laag en het is onwaarschijnlijk dat dit binnen korte tijd veel beter is. In combinatie met aangescherpte regels over hoe het advies wordt geformuleerd, kan ICES niet anders dan adviseren om de vangst te staken.’

Aanscherping

Het advies betreft ook de vangst van glasaal. Die worden in het ene deel van Europa gevangen om elders weer uitgezet te worden en verder op te groeien. Van der Hammen: ‘Dat werkt, de overgezette glasaal kan succesvol opgroeien tot schieraal. Het is echter onbekend of ze als volwassen dieren erin slagen om de paaigronden in de Sargassozee te bereiken en daar voor nageslacht te zorgen.’ Zo lang het effect van de beoogde restocking onduidelijk is, geldt: laten zwemmen, die glasaal.

De kans dat het nieuwste ICES-rapport de Europese Commissie over de streep trekt om de palingvisserij te verbieden, acht Van der Hammen niet zo groot. ‘Inhoudelijk wijkt dit advies en de onderbouwing ervan niet veel af van wat ICES eerder adviseerde. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat Brussel meer ziet in een aanscherping van de Aalverordening dan in een volledig vangstverbod.’

Lees ook:


Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.