Lessen uit Glasgow

Wat betekent COP26 voor de Wageningse onderzoekagenda?
Foto Shutterstock

Op de klimaattop in Glasgow, COP26, spraken wereldleiders onder andere af dat ze in 2030 stoppen met ontbossing en de methaanuitstoot reduceren met 30 procent om de opwarming van de aarde te beperken.

‘Er was op deze top meer aandacht voor natuur en nature-based solutions dan ooit’, zegt Tim van Hattum, programmaleider Klimaat van de Environmental Sciences Group. ‘Ik zie het belang van natuurherstel op de agenda komen, maar het is nog onduidelijk hoe zaken als herbebossing en herstel van wetlands en rivieren worden opgepakt.’ Hij verwacht dat er meer geld komt voor (onderzoek naar) natuurherstel, waarbij klimaat en biodiversiteit worden verweven.

Toepassing

Nog nooit waren de deelnemers aan een klimaattop zo divers, zegt Ivo Demmers, programmaleider Food Security & Valuing Water bij WUR. ‘Dat kwam omdat veel bijeenkomsten online waren en je heel gemakkelijk deelnemers van over de hele wereld kon laten binnenvliegen.’ Op die manier konden er ook veel meer goede voorbeelden van bijvoorbeeld klimaatadaptatie worden getoond, dus toepassing van kennis en plannen in de praktijk. ‘Het is veel meer think & do geworden, dat is echt winst.’

Bangladesh

Dit betekent voor WUR dat er de komende jaren veel meer projecten komen voor klimaat-slimme landbouw, verwacht Demmers. Een voorbeeld: tijdens de Klimaattop was de landbouwminister van Bangladesh op bezoek in Wageningen, om de uitwerking van het deltaplan van Bangladesh te bespreken. ‘Hoe geef je de landbouw in de toekomst vorm? Hoeveel voedsel kunnen de Bengaalse boeren en bedrijven produceren, welke gewassen kunnen op welke plek? Hij wil onze hulp bij de uitwerking.’

Demmers verwacht meer van dit soort langjarige uitvoeringsprogramma’s over voedsel en klimaat, waarbij WUR de kennispartner op afstand wordt.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.