Campusbewoners: Witteveen+Bos

Het ingenieurs- en adviesbureau past biobased materialen toe in infrastructuurprojecten.

Het ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos, dat nu een jaar in Plus Ultra II zit, heeft heel veel raakvlakken met WUR. Locatiemanager Willem Hendriks somt op: zijn bedrijf past biobased materialen toe in infrastructuurprojecten en vraagt WUR daarbij om advies. Voor het programma ‘Ruimte voor de rivier’ hebben ze Wageningse ecologen en hydrologen in dienst. Voor klimaatvraagstukken en duurzaam landgebruik werken ze samen met WUR en in waterprojecten met Wageningse milieutechnologen.

Die raakvlakken zijn er al langer, maar toch besloot Witteveen+Bos – 75 jaar oud, 1400 medewerkers wereldwijd, hoofdkantoor in Deventer – zich een jaar geleden te vestigen op de campus. ‘We willen de samenwerking met WUR intensiveren’, zegt Hendriks. Het bureau werkt nu bijvoorbeeld samen met WUR in het Expertisecentrum Stalmetingen voor ammoniakmetingen in de veehouderij.

Het bureau heeft heel veel raakvlakken met WUR

Voorts begeleidt Witteveen+Bos ACT-groepen (academic consultancy training) van WUR. Die studentengroepen leveren het bedrijf nieuwe contacten met hoogleraren en potentiële klanten van WUR en natuurlijk talentvol jong personeel. In het campuskantoor van Witteveen+Bos werken ongeveer vijftien mensen, vooral medewerkers die in Wageningen wonen of hier een project hebben lopen. Dat aantal zal toenemen, vermoedt Hendriks, want het bedrijf groeit als kool. Er is veel werk aan de winkel op het gebied van duurzaam landgebruik, de transitie van het landelijk gebied, biobased materialen en reststromen, milieutechnologie en naturebased solutions in de stad en delta.

Op de campus bevinden zich zon 100 bedrijven. In Resource stellen we ze aan je voor. Dit keer Witteveen+Bos in Plus Ultra II.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.