De nieuwe bouwmaterialen komen van het boerenland

Verdieping
Wetenschap
'We hopen in 2024 een stoeptegel als demonstratieproduct te maken.'

Campusbewoners: Witteveen+Bos

Organisatie
Het ingenieurs- en adviesbureau past biobased materialen toe in infrastructuurprojecten.