Klimaattop #4: Het groene Nederland van 2120

Serie over WUR op de klimaattop. Deel 4: Tim van Hattum.
Foto Shutterstock

In Glasgow zijn wereldleiders van zo’n tweehonderd landen tot en met 12 november bijeen voor de klimaattop, de COP26. De top wordt gezien als misschien wel de laatste kans om de opwarming van de aarde te beperken. Resource maakt tijdens de COP26 een serie met WUR-experts over onderwerpen die spelen. Dit keer Tim van Hattum die tijdens de top de kaart van Nederland in 2120 zal presenteren.

WUR maakte eind 2019 een kaart van Nederland in 2120, dus een toekomstbeeld van ons land er over honderd jaar uit kan zien. Een team van Wageningse onderzoekers zette de natuur, klimaatadaptatie en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen centraal. Tim van Hattum gaat de kaart, plus achterliggende uitgangspunten en gedachten, presenteren tijdens de Klimaattop in Glasgow op het seminar Bridging science policy dialogue on climate & food op zaterdag 6 november.

Beeld WUR

In de toekomstige inrichting van Nederland krijgt de natuur ruim baan. De hoeveelheid bos is verdubbeld, de meest vruchtbare gronden worden ingezet voor voornamelijk plantaardige voedselproductie en de landbouw is vrijwel volledig circulair. De kust groeit mee met de zeespiegelstijging en de rivieren hebben veel meer ruimte gekregen.

De steden groeien alleen nog in het oosten en zuiden van het land en krijgen meer groen en voedselbossen. De duinen langs de Noordzeekust worden twee keer zo breed om Nederland beter te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. En in de Noordzee komen grote windmolen- en zonneparken.

De kaart 2120 – ‘Een natuurlijke toekomst voor Nederland in 2120’ – is daarmee een visualisatie van een mogelijk toekomstig scenario, waarbij Nederland zich aanpast aan klimaatverandering, niet meer bouwt in delen van Nederland onder de zeespiegel, rekening houdt met natuur- en milieudoelen en de kringlooplandbouw verder uitwerkt.

Meer lezen over het rapport.

Je kunt de presentatie hier volgen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.