Klimaattop #1: CO2-emissies opsporen met ‘eyes from the sky’

Serie over WUR op de klimaattop. Deel 1: Martin Herold en Niki De Sy.
Foto Shutterstock

In Glasgow zijn wereldleiders van zo’n tweehonderd landen tot en met 12 november bijeen voor de klimaattop, de COP26. De top wordt gezien als misschien wel de laatste kans om de opwarming van de aarde te beperken. Resource maakt tijdens de COP26 een serie met WUR-experts over onderwerpen die spelen. Dit keer Martin Herold en Niki De Sy over transparante monitoring.

Veel landen, waaronder Nederland, Brazilië, Indonesië en Rusland, hebben op de klimaattop in Glasgow afgesproken om de ontbossing te stoppen in 2030. Maar hoe controleer je die afspraak en zorg je dat de vaak illegale ontbossing en uitstoot van broeikasgassen niet gewoon doorgaat? Transparante monitoring van het landgebruik moet ervoor zorgen dat we dit goed in beeld krijgen.

Martin Herold en Niki De Sy van de leerstoelgroep Geo-informatiekunde en Remote Sensing presenteren op vrijdag 5 november een seminar op de Klimaattop in Glasgow over transparante monitoring: methodes voor het combineren van diverse datasets (waaronder metingen en satellietbeelden), plus methodes en portals die het mondiale landgebruik in kaart brengen en in de tijd volgen. Deze aanpak kan aanvullende gegevens verstrekken bovenop de eigen monitoringssystemen van een land, zegt De Sy.

Conflicten

Transparante monitoring kan landen, ngo’s en inheemse volken helpen bij het detecteren en oplossen van potentiële conflicten over land of discrepanties tussen datasets. Ook kan het regeringen ondersteunen om de CO2-emissies als gevolg van landgebruik beter in beeld te krijgen en de mogelijke mitigatiemaatregelen beter te beoordelen.

Herold en De Sy werken deze aanpak momenteel uit in een internationaal project, dat richtlijnen ontwikkelt hoe publiek toegankelijke datasets en programma’s kunnen worden gebruikt voor dit doeleinde en hoe de toegang tot gegevens kan worden verbeterd. De onderzoekers testen de methode op dit moment uit in twee landen: Ethiopië en Peru.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.