Meer van maker de Zaaier

De maker van de Zaaier had meer in zijn mars, toont expo in De Casteelse Poort.
Foto: Roelof Kleis

Het museum in het centrum van de stad heeft een kamer gewijd aan recent aangeschaft of verkregen werk van de Wageningse beeldhouwer August Falise. Die werken zijn aangevuld met werk dat het museum al had en in bruikleen gegeven stukken. Ook het prototype van WUR-symbool de Zaaier uit de Speciale Collecties van WUR.

Dat beschilderde gipsen beeld uit 1920 is een stuk kleiner dan het uit kalksteen gehouwen echte werk dat bij de entree van Atlas op de campus staat. Het campus-beeld is overigens niet door Falise gemaakt, maar door beeldhouwer Hendrik Hagedoorn in diens atelier in Scheveningen. Het werd in 1926 geschonken ter gelegenheid van 50 jaar landbouwonderwijs in Wageningen.

Tot de nieuwe aanwinsten behoort een terracotta beeldje van een man met een klein kind op de ene arm en een kegel in de andere. Het beeld werd in stukken aangeleverd en is inmiddels volledig gerestaureerd. Een andere aanwinst is een Heilig Hart-beeld. Falise maakte in opdracht van katholieke kerken veel van dit soort beelden, licht conservator Saskia Werner toe.

Eigenlijk wil ik August Falise weer vol in de picture zetten

Saskia Werner, conservator De Casteelse Poort

Werner is bezig zich in het werk van Falise te verdiepen. Het museum heeft er inmiddels een speerpunt van gemaakt om werk van Falise te verzamelen. Hoeveel werken er precies zijn is overigens niet bekend. Werner: ‘Ik heb een lijst met tachtig borstbeelden, monumenten en Heilig Hart-beelden die in de (semi) openbare ruimte in ons land staan.’

Die lijst is afkomstig van een eerdere expositie over Falise in De Casteelse Poort in 2010. Werner wil een deel van die lijst nog aan de expositie toevoegen. Het gaat om werken die in Wageningen of omgeving te zien zijn. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Eigenlijk wil ik August Falise weer vol in de picture zetten.’

Stukadoor

In verzamelingen van particulieren moet nog veel meer werk zijn. Een van de Falise-verzamelaars is oud-Wageninger Dick Pepplinkhuizen, die ook werk afstond voor de expositie. Falise leefde van 1875-1936 en stamde uit een familie van stukadoors, die versierde plafonds maakten en ornamenten aan buitengevels.

Falise heeft geen directe nazaten. Toch heeft zich volgens Werner inmiddels een kleinzoon van de zus van August Falise gemeld. Werner ontmoet hem binnenkort. De Falises zijn overigens geen origineel Wagenings geslacht. De opa van Augus Falise vestigde zich omstreeks 1824 vanuit Belgie in Wageningen. Ook hij was stukadoor.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.