[no]WURries: Seksistische grappen

'Ik vind de grappen van mijn collega - als enige - niet grappig.'

Teamoverleg

Mensen zijn zich vaak niet bewust van de andere kant van grappen. De kortste weg om je collega daar op te wijzen is om met die persoon in gesprek te gaan. Toch is dat niet altijd even makkelijk. Voor hulp daarbij kun je bij je leidinggevende aankloppen. Hij of zij kan dan het voortouw nemen en in gesprek gaan met het hele team over de beleving van grappen, zonder specifiek in te gaan op jou of die collega. Op die manier verkennen jullie met elkaar waar ieders grenzen liggen en leert iedereen daar rekening mee te houden. Dat maakt daarna het uitspreken van grenzen ook makkelijker.’

Anke van Oostveen, vertrouwenspersoon

Sneeuwbaleffect

‘Praat hierover met een collega die je vertrouwt. Moedig elkaar aan om er samen iets van te zeggen als iets dergelijks opnieuw voorvalt, dat zorgt voor een sneeuwbaleffect. Plan daarnaast samen met collega’s momenten om dergelijke problemen in de groep te bespreken, los van een specifiek voorval. Ga voor extra advies over dit zogenoemde from bystander to ally-effect naar  de bedrijfsmaatschappelijk werkers of de studentenpsychologen.’

Margreet van der Burg, universitair docent Gender Studies en projectleider EU GenderSMART-project

Leg dat eens uit?

‘De volgende keer dat je collega een seksistisch of ongemakkelijk grapje maakt, vraag dan om uitleg. Hiermee geef je je collega het voordeel van de twijfel (was het écht zo bedoeld als het op jou over kwam?). Maar, belangrijker nog, jouw vraag kan ervoor zorgen dat de collega in kwestie dieper nadenkt over de inhoud van de grap en beseft dat dit niet gepast is. Het kan zelfs tot een discussie leiden, maar probeer daarin niet in de verdediging te schieten: daarmee doe je je boodschap teniet. Laat ook de afdeling HR weten dat je een ongemakkelijke situatie hebt meegemaakt. Anderen hebben wellicht iets soortgelijks gerapporteerd. Samen kunnen we een verschil maken.’

Eugenia Leon Alvarado, communicatieadviseur Maatschappijwetenschappen

Meer bewustzijn

‘Helaas heb ik een soortgelijke situatie meegemaakt. Niet alleen zit je opgescheept met de ongemakkelijke opmerkingen, maar ook met de angst, het schuldgevoel en nog meer ongemak van het eventueel inlichten van een leidinggevende over de situatie en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. De vraag zou niet moeten zijn ‘Wat moet ik doen in zo’n situatie?’, maar: ‘Wat doen wij als universiteit om te voorkómen dat zulke situaties zich voordoen?’. Ik roep de universiteit op om meer bewustzijn te creëren ten aanzien van dit soort gedrag. Het zou in de eerste plaats niet moeten voorkomen en niet getolereerd moeten worden.’

Ann Barber, promovendus Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie

[next]WURry: Hoe kan ik wél uitgaan, maar niet rood staan?

Heb jij advies of tips voor deze Wurrier? Of heb je zelf goede raad nodig? Mail je tips of vraag (maximaal 100 woorden) vóór 26 oktober naar resource@wur.nl tav noWURries.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.